Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Påven: Aborter får förlåtas

01/09 20:27
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Enligt katolska kyrkans lära är abort en så grov synd att den leder till automatisk uteslutning ur kyrkogemenskapen. Normalt kan den bara förlåtas av särskilt högt uppsatta präster. I ett brev som Vatikanen nu offentliggjort beskriver påven Franciskus den "existentiella och moraliska prövning" som kvinnor som avbryter sina graviditeter drabbas av. Han säger sig ha "mött så många kvinnor som bär ett ärr i sitt hjärta efter detta plågsamma beslut". Franciskus ger alla präster rätten att förlåta kvinnor som har gjort abort och söker syndernas förlåtelse under den romersk-katolska kyrkans särskilda heliga jubelår, som inleds den 8 december. Det kan ses som ett ytterligare steg i påvens strävan att skapa en öppnare och mer tillåtande kyrka.

Det är ju kyrkans dogmer som orsakar kvinnors samvetsprövningar, som läggs ovanpå de problem hon redan har att lösa, med ett barn som hon inte anser sig vilja ha. Hennes skäl är hennes egna och får inte ifrågasättas - särskilt inte av företrädare för en kyrka som satt pedofila övergrepp i system.
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Kvinnors rätt till abort

Public Service 2504 12/07 16:14

  Richard Dawkins om abort

Public Service 673 22/08 20:26

  Påven: Aborter får förlåtas

Public Service 667 01/09 20:27Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 21
Web Analytics