Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Kvinnors rätt till abort

12/07 16:14
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Den svenska abortlagen (1974:595) trädde i kraft 1975.

Alla kvinnor i Sverige har rätt till abort, oberoende om hon är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller inte. De som inte kan svenska har rätt till en auktoriserad tolk. Kvinnan behöver inte tala om varför hon vill göra en abort, hennes beslut får inte ifrågasättas, och hon har rätt att själv bestämma fram till den 18:e graviditetsveckans slut. Därefter behövs tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. Då kan hon få abort om hon till exempel är väldigt ung, har problem med alkohol eller droger, har blivit våldtagen eller om fostret är allvarligt skadat eller missbildat.

Abort får endast göras av läkare och ska utföras på sjukhus eller annan vårdinrättning som Socialstyrelsen godkänt. Både man och kvinna ska erbjudas möjlighet att få stödsamtal med en kurator eller psykolog, oberoende av graviditetens längd. En abort kan beviljas fram till och med vecka 22. En abort efter vecka 22 kan man få göra om bedömningen är att fostret inte överlever utanför livmodern. Då krävs tillstånd från Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen.

• 1920 - Lenin legaliserar abort i Sovjetunionen.
• 1935 - Island tillåter abort.
• 1936 - Stalin ändrar abortlagen i Sovjetunionen för att öka befolkningstillväxten.
• 1938 - Sverige tillåter en begränsad abort.
• 1967 - Abortion Act godkänns i Storbritannien (utom Nordirland). Kalifornien och Colorado tillåter abort.
• 1971 - Abort legaliseras i Indien.
• 1973 - USA godkänner abort under 1-6 månaden, samt månad 7-9 om graviditeten innebär en hälsorisk för kvinnan.
• 1974 - Sverige tillåter abort fram till slutet på den 18:e veckan.
• 1988 - Frankrike legaliserar hormonpillret Mifepriston för att kvinnor själva ska kunna avsluta en tidig graviditet i hemmet.
• 1993 - Polen förbjuder abort utom vid våldtäkt, incest, missbildningar eller om graviditeten är livshotande för kvinnan.
• 2010 - Spanien tillåter abort fram till slutet på den 12:e veckan.

Det görs uppskattningsvis 50 miljoner aborter i världen varje år. Av dessa är 30 miljoner legala och 20 miljoner är illegala. Cirka 68,000 kvinnor (ungefär 0,3 procent) dör varje år i samband med en illegal abort.

De största abortkritikerna finns inom den religiöst obundna organisationen Ja till livet, samt inom katolska kyrkan. Det finns även mindre grupperingar som Respekt och MRO-Människorätt för ofödda. I vissa nationer där katolska kyrkan har en stark ställning, som exempelvis Irland och Polen, samt länder där islam är styrande är det brottsligt av vårdpersonalen att utföra ett abortingrepp. Enligt katolska kyrkan är ”abort något moraliskt ont”, och ”Direkt abort, dvs. avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen”, eftersom man anser att det mänskliga livet börjar vid befruktningen. Abort ses därför som dödande av en människa.

* * *


En känslig fråga, men för mig ganska enkel att ta ställning till. Vad anser du om abort?


Rubrik Medlem Läst av Postat

  Kvinnors rätt till abort

Public Service 2745 12/07 16:14

  Richard Dawkins om abort

Public Service 740 22/08 20:26

  Påven: Aborter får förlåtas

Public Service 769 01/09 20:27Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 14
Web Analytics