Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Sossarna och kvoteringskravet

29/05 18:01
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:I mitten av maj berättade justitieminister Morgan Johansson, S, i "Ekot" att regeringen vill införa en kvoteringslag om inte bolagen lyckas öka andelen kvinnor i styrelserna till år 2016. Regeringen anser att styrelserna bör ha minst 40 procent kvinnor annars väntar någon form av straff, kanske nedläggning:

– ”Man kan hota med en upplösning av bolagen, eller också så kan man ha ett vitesförfarande ...”, började svaret i Ekot-intervjun i Sveriges Radio.

På S-kongressen, som inleds i dag, framförs i ett tiotal motioner med krav på att en jämnare könsfördelning i Socialdemokratiska partiet förs in i stadgarna.

– Fortfarande kvarstår problem med sned könsfördelning och könskränkande beteende. Enkönade ombudsgrupper, arbetsgrupper och styrelser förekommer fortfarande. Det händer att kvinnor tvingas utforma särskilda strategier i det partiinterna arbetet för att undvika sexism. Så kan vi inte ha det, skriver bland andra S i Karlstad i en motion.

– Våra stadgar behöver också ses över för möjliggöra jämställdhet i partiets olika interna forum. Ett exempel där det brister i dag är ombudsval till partikongress. I dag är det inte möjligt att låta medlemmarna välja en man och en kvinna från en valkrets och att distriktet kan sätta samman en jämställd representation baserat på medlemmarnas val, skriver Marie-Louise Dangardt i Hofors.

Men partistyrelsen vägrar - Det "vore olyckligt" att skriva in jämn könsrepresentation i stadgarna:

– Motionsförslag lyfter fram förslag om att skriva in i stadgarna att vi ska ha jämn könsrepresentation. Partistyrelsen anser att vi inte ska göras. Att i stadgarna börja reglera hur representation ska se ut i olika forum vore olyckligt. Partistyrelsen menar att om motionsförslagen skulle vinna gehör riskerar vi att i nästa steg skriva in stadgarna om åldersrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande stadgar vilket inte gagnar något organisationsled. Socialdemokraterna ska vara ett representativt parti och här vilar ett stort ansvar på valberedningarna att säkerställa mångfalden när personer utses att företräda partiet i olika organ, skriver partistyrelsen.

– Jag tror att näringslivet kommer att uppskatta att se att socialdemokraterna uppenbarligen inte tror att kvotering är en bra metod, konstaterar Svenskt näringslivs vd Carola Lemne när hon läst svaret från S partistyrelse.

– Att Socialdemokraterna vill tvinga privata bolag att anställa människor på grund av deras kön själva argumenterar övertygande för varför man inte ska göra det i sitt eget parti kan ju inte beskrivas som något annat än hyckleri. Jag tycker Socialdemokraternas partistyrelse argumenterar klokt i frågan, könskvotering är inte rätt. Frågan är varför de vill tvinga på privata företag något som man själva uppenbarligen tycket är olämpligt. Det är givetvis provocerande att man vill in och peta i äganderätten och detaljstyra hur privata företag ska sköta sin verksamhet, samtidigt som man helt uppenbart inte själva tror på idén i sitt eget parti, konstaterar Annie Lööf.


Annie Lööf är en riktig kvinna. Och Stefan Löfven och Morgan Johansson är två riktiga hycklare!
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Sossarna och kvoteringskravet

Public Service 1367 29/05 18:01Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 12
Web Analytics