Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Nikah mut'a och nikah misyar

24/03 13:29
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Redan före profeten Mohammeds tid fanns arabiska traditioner om tidsbegränsade äktenskap, så kallade nikah mut'a. Sunni och shia har tolkat Mohammeds inställning till mut'a på olika sätt. Sunni menar att Muhammed accepterade tillfälliga giftermål för de soldater som var ute och krigade i islams namn. Efter Mohammeds död år 632 förbjöds mut'a av den andra kalifen, Umar ibn al-Khattab (586-644). Idag ser sunniislam mut'a som ett försök att legitimera prostitution.

Inom sunniislam finns dock en annan enklare äktenskapsform, nikah misyar (arabiska: reseäktenskap), som sägs vara avsedd för exempelvis äldre och handikappade kvinnor som inte kan ingå ett "vanligt" muslimskt äktenskap. Den stora skillnaden mellan nikah misyar och nikah mut'a är att i den senare sätter man en tidsbegränsning vid ingåendet. Kritiken mot denna lägre sunnitiska äktenskapsform riktas mot att kvinnor kan tvingas ge upp sin rätt till lika behandling som andra hustrur, samt ekonomisk säkerhet/underhåll (nafaqa) på grund av fattigdom.

Shia-muslimerna å sin sida erkänner inte Umar ibn al-Khattab som kalif, och accepterar därför inte heller hans förbud mot mut'a. En shiitisk man kan ha ett obegränsat antal fruar, såvida äktenskapen är tidsbegränsade, och såvida inte kvinnorna är systrar. En kvinna kan däremot bara ha en tillfällig make åt gången, och ifall hon är oskuld krävs faderns medgivande. Den vanliga iddah-perioden på tre månader efter skilsmässa kortas ned till två menscykler och eventuella avkommor tillfaller fadern.

Umar ibn al-Khattab mördades 644 av persern Piruz Nahavandi som araberna hade tagit som slav under invasionen av Iran. Enligt sunnitisk tradition var anledningen ett gräl om pengar, men enligt shiitiska historiker hämnades Piruz i själva verket de olyckor som drabbat hans folk efter invasionen. Umars dödsdag (omarkoshi) firas i delar av Iran än idag. Deltagarna i högtiden gör då en staty av Umar som de kastar avföring på. Jag tycker att man ska kasta skit på allt kvinnoförtryck, och i det ingår polygami i allmänhet, och nikah mut'a och nikah misyar i synnerhet.

24 mars 2015
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Nikah mut'a och nikah misyar

Public Service 1190 24/03 13:29

  Sex jihad - jihad al-nikah

Public Service 936 25/03 19:49Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 14
Web Analytics