Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Ärftligt Internetberoende

31/08 22:10
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Christian Montag från Bonns universitet har tillsammans med sina forskarkolleger intervjuat 800 personer om deras internetvanor – hur ofta de tänker på internet, och hur de känner sig när de inte har tillgång till internet. Av dessa 800 valdes 132 individer ut som uppvisade tydliga symtom på missbruksbeteende. Dessa jämfördes i sin tur med en "frisk" kontrollgrupp. Hos majoriteten av de 132 fanns en genetisk uppsättning som skilde sig från personerna i kontrollgruppen. Det är samma typ av gener som gör att vissa har lättare för att bli beroende av nikotin.

– Forskningen visar att det finns tydliga indikationer på att det finns genetiska orsaker bakom internetberoende. Hos testpersonerna med problematiskt internetbeteende förekom den varianten oftare och i synnerhet bland kvinnor, säger Christian Montag.


Rubrik Medlem Läst av Postat

  Ärftligt Internetberoende

Public Service 1997 31/08 22:10Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 11
Web Analytics