Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Hallandsåstunneln

04/04 01:49
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:I en artikel i Expressen kan vi läsa att Hallandsåstunneln uppnådde ett av sina delmål vid lunchtid igår, då tunnelborrmaskinen Åsa bröt igenom berget vid det så kallade mellanpåslaget. Tunnelrör nummer två har därmed kommit ungefär halvvägs. Mellanpåslaget är en stor utsprängd sal mitt i åsen, 150 meter under markytan. Genombrottet innebär att 85 procent av de båda järnvägstunnlarna nu är färdigborrade.

Hallandsåstunneln var tänkt att ersätta den nuvarande banan genom Sinarpsdalen, som har en högsta punkt cirka 100 meter över havet. Banan invigdes 1885, är enkelspårig och har stigningar uppemot 12 promille (meter per kilometer), och flera besvärliga kurvor med radier ner mot 220 meter, vilket skapar problem för godstågen. Öresundsbron har lutningar på cirka 15 promille, men där är banan rak varför godstågen kan hålla full fart uppför stigningen.

Planeringen av Hallandsåstunneln började 1975 och tunnelborrningen 1992, och nu tror man att de första tåget ska rulla genom tunneln 2015, 18 år efter ursprunglig tidplan. Alla känner till de sju sorgerna och åtta bedrövelserna som detta projekt genomlidit. Brrrr:

1) Banverket valde som entreprenör Kraftbyggarna (dotterbolag till Vattenfall), som lovade borra tunneln på 5 år, 1992-1997. Detta skulle man göra med tunnelborrningsmaskinen Hallborr, som skulle borra med 100 meter i veckan. Hallborr körde dock fast efter bara 13 meter, varefter Kraftbyggarna tvingades borra-ladda-spränga. Men vatten läckte in i tunneln, så efter mycket byråkratiskt strul tvingades Kraftbyggarna lämna projektet och Vattenfall fick betala 700 miljoner i skadestånd till Banverket.

2) Skanska blir ny entreprenör, och Skanska lovar Banverket att bygget ska vara klart den 25 november 1999. Enligt avtalet ska Banverket stå för bland annat tätningsmedel. Det första året gick mest åt för att täta tunneln och tunnelborrnignen stod oftast stilla. Tätningen av sprickor gjordes med cement, vilket snart visade sig inte räcka för att hindra läckaget. Våren 1997 började man pröva tätningsmedlet Rhoca-Gil. Medlet är både mutagent och carcinogent samt giftigt vid inandning, förtäring och hudkontakt. Trots invändningar använde Skanska Rhoca-Gil på en sträcka av 100 meter, men på hösten 1997 kom de första varningstecknen - fisken i Vadbäcken dog, betande kor på åsen visade förlamningssymptom, och tunnelarbetare som jobbat med medlet hade förgiftats.

3) Banverket stoppade bygget och den 5 oktober 1997 polisanmäldes Skanska och Banverket av Båstad kommun. I den följande rättsprocessen dömdes Skanska som ansvarigt för att giftspridningen runt åsen, och Banverket för att grundvattennivån sänkts. Tre anställda vid Skanska dömdes som ansvariga för förgiftningen av tunnelarbetarna. Svenska statens stämning av Rhône-Poulencs svenska dotterbolag Rhodia gick dock sämre - rättegången 2007 slutade med att staten förlorade.

4) 2005 installerade Skanska-Vinci och Banverket den nya tunnelborrmaskinen Åsa. Hon kostade en halv miljard och väger 3,200 ton. Åsa kan till skillnad från Hallborr driva tunnel i både berg och lera, så nu gick det äntligen bättre. Den 25 augusti 2010 gjordes genombrottet i den östra tunneln, som därmed var genomborrad och bara hälften av den västra tunneln återstår nu.

1998 beräknade Banverket att den sammanlagda nyttan av Hallandsåstunneln som mest var 2,7 miljarder kronor, och kostnaden beräknades till 4,3 miljarder kronor. 2006 beräknas kostnaden vara uppe i 7,5 miljarder och i mars 2011 är den 11 miljarder. Det blir ungefär 12 miljarder per mil. Nästan billigt, för som jämförelse kostar Citybanan under Stockholms innerstad cirka 20 miljarder kronor/mil, och Västlänken under Göteborgs innerstad cirka 25 miljarder kronor/mil.Så låt oss nu sluta gnälla och istället glädjas åt framgångarna.Västkustbanan blir en av Sveriges viktigaste järnvägar, som tillsammans med Öresundsbron binder samman Norge med kontinenten. Med en tunnel genom Hallandsåsen försvinner Västkustbanans största flaskhals, och ett krokigt och brant enkelspår ersätts med två parallella järnvägstunnlar på vardera 8,6 kilometer. Godstågens vikt kan fördubblas, och kapaciteten kan öka från dagens 3-4 tåg till 24 tåg per timme. När hela sträckan Malmö-Göteborg är färdig ska resan ta 2 timmar och 10 minuter, mot dagens 2 timmar och 35 minuter med InterCity och 3 timmar och 10 minuter med Öresundståg - nästan en halvtimme kortare. Inte illa!
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Hallandsåstunneln

Public Service 2978 04/04 01:49

  Hallandsåstunneln färdigborrad

Public Service 1410 04/09 17:09

  Lite för sent för oss

Anonym användare 754 04/09 17:19

  Ja, min älskling

Public Service 653 04/09 17:24

  Re: Ja, min älskling

Anonym användare 688 04/09 17:31

  Jag kan!

Public Service 693 04/09 17:43

  Busstur genom Hallandsåsen

Public Service 627 27/09 15:08

  Hallandsåstunneln rörde sig

Public Service 848 13/11 13:48

  Professor Punch varnar igen

Public Service 408 12/12 14:30

  Vibrationer i Hallandsåstunneln

Public Service 572 03/02 18:40

  Hallandsåsen snart klar för trafik

Public Service 507 26/07 13:09

  Förslöv – Båstad genom Hallandsåstunneln

Public Service 440 21/09 21:31

  Re: Förslöv – Båstad genom Hallandsåstunneln

Anonym användare 429 21/09 21:54

  Hallandsås eller Hallandsåsen?

Public Service 429 08/12 11:42

  Re: Hallandsås eller Hallandsåsen?

Anonym användare 376 08/12 20:22

  Hallandsåsen, med franskt uttal

Public Service 436 08/12 20:41

  Re: Hallandsåsen, med franskt uttal

Anonym användare 402 08/12 20:45

  Oui, ma chérie

Public Service 369 08/12 20:49

  Re: Oui, ma chérie

Anonym användare 382 08/12 21:05

  Jo, men rooooooligt!

Public Service 406 08/12 21:24Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 13
Web Analytics