Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Tutankhamun – Graven och skatterna

05/09 16:24
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:1922 hittade den brittiske arkeologen Howard Carter den egyptiske faraonen Tutankhamuna gravkammare och alla dess fantastiska skatter. I mer 3,000 år låg han okänd och oupptäckt i Konungarnas dal, tills Carter för 90 år sedan gjorde sitt sensationella fynd.


Tutankhamons gravkammare i Konungarnas dal.

Utställningen ”Tutankhamun – Graven och skatterna” är en upplevelse för alla sinnen. Över 1,000 omsorgsfullt tillverkade kopior av föremålen som fanns i graven ställs ut i full skala. De ursprungliga fynden finns idag på museum i Kairo, och kommer förmodligen aldrig mer att kunna visas på utställningar runt om i världen. Föremålen är helt enkelt för dyrbara och för ömtåliga. Inget försäkringsbolag vill idag försäkra dem om de lånas ut.

Med modern multimediateknik levandegör den överväldigande skattkammaren bilden av det forna riket vid Nilen. Besökaren får ett realistiskt intryck av den rikedom och de föremål som skulle hjälpa kungen på hans resa till underjorden, samt av det forntida Egyptens kultur och andliga värld – dödskult, gudar, dynastier och hieroglyfer. Besökaren kommer riktigt nära föremålen och upplever gravkammaren precis som den såg ut när Howard Carter såg den för första gången. Men utställningens fokus ligger givetvis på Tutankhamun själv.

Tutankhamuns historia fascinerar än idag. Hans mystiska, för tidiga död och unika arv har skapat en legend. Han föddes 1358 f.Kr. och dog 1339 f.Kr, och var son till farao Echnaton och dennes bihustru Kiya. Han fick först namnet Tutankhaton (levande bild av guden Aton), tog senare namnet Tutankhamon (levande bild av guden Amon). Han blev farao vid 11 års ålder, cirka 1347 f.Kr. Tutankhamon var gift med sin äldre halvsyster Ankhesenamon, dotter till deras gemensamme far Echnaton och drottning Nefertiti. Ankhesenamon födde två för tidigt födda döttrar, som inte överlevde. Tonårsföräldrarna sörjde och mumifierade de två barnen, och deras mumier fanns i graven.

Tutankhamon tidiga död har skapat många spekulationer Han var frukten av ett syskonäktenskap vilket ledde till defekten Klippel-Feils syndrom – benskörhet, sammanväxta halskotor och en kraftigt utvecklad skolios, dvs. hans ryggkotor satt vridna på varandra så att ryggraden blev formad som ett "S". Tutankhamon var inte bara rörelsehindrad, utan måste även ha levt med mycket svår kronisk smärta. DNA-analyser har visat att Tutankhamun dessutom var infekterad av den parasit som kan orsaka en dödlig variant av malaria, vilket också kan ha varit dödsorsaken. En skada i sidan av skallen och en benbit som tycks ha lossnat från insidan av skallen fick vetenskapsmännen att först anta att skadan uppstått under mumifieringsproceduren, alltså när hjärnan togs bort. Därefter såg de tecken på att en blödning bildats i underdelen av skallen och att skadan kunde ha uppkommit före mumifieringen.

En forskargrupp gjorde en avancerad dataanalys år 2005 ­baserad på tredimensionella bilder av mumien som visade att skallfrakturen tillkom först under balsameringen och inte hade orsakat döden. Istället fann man att vänster knäskål var spräckt, troligen som följd av ett svärdshugg. Guldfragment från Tutankhamons kläde­dräkt hade trängt in i såret, som inte velat läka – och slitna kryckor funna i gravkammaren ger en vink om att farao under den sista delen av sitt korta liv haft mycket svårt att gå, något som ytterligare styrker den nya tesen. Såret blev svårt infekterat och den här forskargruppen menar att det var den infektionen som orsakade kungens död.

Många står trots detta fast vid att den unge faraon blev mördad. En av de huvudmisstänkta till mordet är farao Tutankhamons efterträdare Ay. Hans motiv skulle vara att han såg sig själv som en bättre farao än den lille vanskapte pojke som satt på tronen. En annan som också står på de misstänktas lista är Horemheb, Tutankhamons mest inflytelserika rådgivare och Ays efterträdare. När Horemheb kom till makten rev han Tutankhamons byggnader och raderade hans namn från alla monument i ett försök att röja undan spåren från den döde faraon.

Utställningen har visats i bland annat i Barcelona, Dublin, Bryssel och Frankfurt och har haft mer än 3,2 miljoner besökare. Välkommen till Konungarnas dal i Malmö, och utställningen "Tutankhamun – Graven och skatterna"!

Utställningen visas på Malmö nya mässa i Hyllie 15 sept 2012 – 17 feb 2013. Audioguider ingår i entrépriset.
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Tutankhamun – Graven och skatterna

Public Service 2521 05/09 16:24

  Tutankhamun dog av epilepsi

Public Service 1383 10/09 14:46

  Tutankhamun obducerad

Public Service 1012 13/11 09:40

  Nefertitis grav funnen?

Public Service 1991 12/08 11:34Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 10
Web Analytics