Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

170 modersmål i Sverige

20/01 12:40
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:I DN:s Språkspalt kan vi i Anna-Malin Karlssons artikel "Större språkintresse, men färre språkstudenter" läsa att språkintresset i Sverige fortsätter att öka. Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen, lyfter fram fyra viktiga faktorer för vårt språkintresse: 1) inspiratörer, 2) invandring, 3) att vi gillar andra språk samt 4) teknikutvecklingen.

På 1200-talet slutar den runsvenska perioden och ersätts av den klassiska fornsvenskan, med vilken man skrev våra landskapslagar. Alfabetetet kom från munklatinet som bland annat skrevs i Vadstena kloster. Från 1300-talet och fram till 1600-talet dominerades Östersjöområdet av Hansan, ett förbund av tyska handelsstäder. Många tyskar bosatte sig då i Sverige, och blev till exempel i Stockholm så många att deras brutna svenska kom att påverka vårt språk. På 1500-talet hade Gustav Vasa både ett svenskt och ett tyskt kansli. Med tiden och de tyska skrivarna försvann så småningom den fornsvenska kasusböjningen, och uppdelningen i maskulina och feminina ord slogs samman till ett genus reale, ”den”, även om klockan och solen fortfarande kallas "hon".

På 1600- och 1700-talet var franskan det viktigaste internationella språket, även i Sverige - dels på grund av invandrade valloner, men mest för att hovet och adeln använde franskan som umgängesspråk. Jean Baptiste Bernadotte kom till Sverige i början på 1800-talet, men hans modersmål var bearnäsiska, som stod närmare spanskan än franskan. Bernadotte lärde sig franska först i skolan, precis som korsikanen Napoleon fick göra. Trots att Bernadotte levde 34 år i Sverige, lärde han sig aldrig svenska, och har nog haft större betydelse för köksfranskan än för svenskan. Efter franskan kom engelskan, med e-mail, date, scan, som blev till mejl, dejt, skanna. Inom forskning och högre utbildning används idag nästan enbart engelska, och vi kommer på allt fler områden få se en parallellspråkighet mellan svenska och engelska. Det svenska språket står förvisso starkt, även om det idag, vid sidan av svenskan, talas cirka 170 modersmål i Sverige.


Man brukar räkna med 3,000 till 8,000 språk i världen. Enligt Ethnologue finns det idag drygt 7,105 levande språk.
De tio största språken i världen:

1. Kinesiska 1,197 miljoner talare
2. Spanska 406 miljoner talare
3. Engelska 335 miljoner talare
4. Hindi 260 miljoner talare
5. Arabiska 223 miljoner talare
6. Portugisiska 202 miljoner talare
7. Bengali 193 miljoner talare
8. Ryska 162 miljoner talare
9. Japanska 122 miljoner talare
10. Javanesiska 84,3 miljoner talare

Om man inkluderat de som lärt sig språket som ett främmande språk skulle kanske engelska komma först på listan. Svenska talas av cirka 10,5 miljoner människor.


Man tackar gudarna för Google översätt!
Rubrik Medlem Läst av Postat

  170 modersmål i Sverige

Public Service 2024 20/01 12:40Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 14
Web Analytics