Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Storleken har betydelse

09/04 20:26
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Det manliga könsorganet hos människan är osedvanligt stort jämfört med organen hos andra primater. Gorilla- och schimpanshannar har betydligt mindre penisar, både absolut och relativt sett. Många evolutionsbiologer har därför antagit att manslemmens storlek är ett resultat av ett relativt hårt sexuellt urval.

En ny studie, som utförts av australiska forskare som publicerar sina rön i Proceedings of the National Academy of Sciences, visar att en stor penis höjer en mans attraktionskraft hos många kvinnor. Forskarna skapade först ett stort antal datoranimerade mansfigurer, som gjordes olika långa, och fick olika proportioner på axlar och höfter - samt försågs med penisar av olika storlekar. Det totala antalet kombinationer blev 343. Slutligen fick 105 kvinnor ranka hur pass attraktiva figurerna var sexuellt.

Det mest påtagliga resultatet var att män med större fallos ansågs vara mer attraktiva. Vid en viss given storlek fick detta relativt sett mindre betydelse för attraktionskraften - men den avtog aldrig helt och hållet. Snarare tycktes merparten av kvinnorna tycka att stora mansorgan var attraktiva. Om resultaten kan bekräftas i fler studier ger det starka belägg för att storleken på männens organ kan ha påverkats av sexuellt urval.

Det är dock viktigt att påminna om att penisen inte kan ses isolerad från andra detaljer. Föga förvånande ansåg merparten att det allra mest attraktiva är en relativt lång man med breda axlar, smala höfter och en ganska stor penis. Om en man är lång och bredaxlad med smala höfter, men har en liten penis, är han ändå betydligt mer attraktiv än en kort, smalaxlad man med stort organ. För att organet ska spela någon roll måste alltså kroppen i övrigt upplevas som sexig.

Vad tycker ni? Stämmer det? Vilken av de tre männen på bilden hade Eva valt om hon hade fått välja? Alla tre?


Rubrik Medlem Läst av Postat

  Storleken har betydelse

Public Service 2297 09/04 20:26

  Re: Storleken har betydelse

Anonym användare 638 10/04 09:23

  Penisar och avundsjuka

Public Service 3771 10/04 09:52

  Kritisk massa

Anonym användare 620 10/04 09:59

  Nytta och nöje

Public Service 551 10/04 10:15

  Mmm...

Anonym användare 544 10/04 10:49

  Mmm...

Public Service 591 10/04 10:56

  Nytta och nöje - igen

Anonym användare 571 10/04 11:02

  Glöm inte

Public Service 723 10/04 12:02Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 18
Web Analytics