Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Minska cancerrisken – ejakulera ofta!

07/06 19:30
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Forskare från Harvard School of Public Health har genomfört en studie, publicerad av American Urological Association, i vilken man funnit att ju oftare män ejakulerar, desto mindre är risken att de ska drabbas av prostatacancer. Forskarna studerade nästan 32,000 mäns svar på de ganska närgångna frågorna:

– Hur ofta ejakulerade du mellan 20 och 29 års ålder, mellan 40 och 49, och hur ofta ejakulerade du förra året?

Hög ejakuleringsfrekvens definierades som minst 21 per månad, och låg 4 till 7 per månad. Svaren jämfördes sedan med respondenternas prostatabesvär: 3,839 hade diagnosticerats med prostatacancer och 384 av dessa hade avlidit.

Studien konstaterar en mycket tydlig och statistiskt säkerställd relation mellan låg ejakuleringsfrekvens och prostatacancer, och resultatet stödjer tidigare studier som landat i uppfattningen att ju fler ejakulationer, desto lägre risk för prostatacancer. Men forskarna går inte så långt som att slå fast ett definitivt orsakssamband.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och årligen får cirka 9,000 män i Sverige diagnosen, det vill säga mer än var tionde man får diagnosen någon gång i sitt liv. Den näst vanligaste cancerformen i Sverige är bröstcancer som drabbar drygt 8,000 svenska kvinnor per år, men också ett drygt 30-tal män per år.


Rubrik Medlem Läst av Postat

  Minska cancerrisken – ejakulera ofta!

Public Service 1482 07/06 19:30Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 19
Web Analytics