Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Internalisering

14/11 08:44
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:"Internalisering", är ett begrepp inom psykologin som innebär att en person tar till sig andra människors tankar, värderingar, attityder och reaktionssätt, och integrerar dem i sin egen personlighet. Internalisering kan ske vid inlärning av idéer och normer, men även vid religiös eller politisk omvändelse.

Många forskare anser att de värderingar som har internaliserats i beteendet tidigt i ett barns umgänge med vuxna är nyckelfaktorer i utvecklingen av barnets framtida moraliska karaktär. Anhängare av "self-determination theory" (SDT) hävdar att ett barns utveckling av sitt moraliska jag börjar i 3-årsåldern, och att barn som betraktar sig själva som "goda och moraliska" tenderar att snarare få ett socialt än ett asocialt beteende.

Internaliserings motsats är externalisering.

Det säger sig självt att ett barn har lättare att ta till sig idéer än en vuxen person, vars personlighet kanske är belastad av en internalisering i barnaåren med motsatt värde än de nya idéer som den vuxne försöker ta till sig - det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Själv är jag begåvad med ett flexibelt sinne som gärna tar till sig det nya, även om det strider mot det gamla. Just nu njuter jag av sakernas tillstånd, dvs. av att integrera en annan människas tankar och värderingar och känslor - just för att de är bättre än mina.
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Internalisering

Public Service 1720 14/11 08:44

  Inte bättre

Anonym användare 930 14/11 12:24Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 15
Web Analytics