Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Torups bokskog vackrast i Skåne

01/07 12:42
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:En expertjury har i Världsnaturfonden sommarkampanj för tredje året i rad nominerat tre naturpärlor per län på listan "Svenska pärlor", och därefter har allmänheten kunnat rösta fram sin favorit. Avsikten är att lyfta frågan om ett bättre skydd för den svenska naturen.

Torups bokskog utsågs till det vackraste naturområdet i Skåne, och till en av de 21 vackraste skyddsvärda naturområdena i hela landet. Den 340 hektar stora bokskogen är ett populärt utflyktsmål som ägs och sköts av Malmö stad, men ligger i Svedala kommun. Här finns strövstigar, skogslekplats, vindskydd, eldstäder, motionsanläggning, café och en fantastisk variationsrik natur.

Utspridda i skogen finns ett stort antal mycket gamla träd så kallade trädjättar, och vid Dansbanestigens nordöstra del, ett område kallat Holmarna, ligger bokskogens spännande "urskog" med en del bokar som är över 150 år gamla - men även ek, ask, al och andra lövträd. Här får skogen utvecklas fritt och leva sitt eget liv, med liggande och stående döda träd i samklang med en exklusiv insektsfauna som fyller viktiga funktioner som nedbrytare, pollinatörer, växtätare och rovdjur. Totalt har man hittills funnit 253 olika skalbaggarter. Här flyger 8 olika arter fladdermöss på jakt efter insekter mellan trädkronorna och över dammen. I gryningen eller skymningen kan du få se dovhjort eller rådjur, och på hösten höra hjortarnas brunstbröl. Här har även skådats rödbena, enkelbeckasin, brushane, skedand, kricka, stjärtand, årta och glada.

Bokskogen bjuder på fina årstidsskiftningar, från vinterkala stammar, via intensivt gröna blad under lövsprickningen om våren och mörkgröna lövsalar under sommaren, till höstens gula bladfyrverkeri. Vackrast är bokskogen i vårskrud vid bladsprickningen som sker när björkarna har fått musöron. Ett bra ollonår ger ett rikligt ollonfall till hösten.På andra plats i Skåne kom Strandängarna vid Valje öster om Bromölla följt av Maglaby Kärr i Bjuvs kommun. Gemensamt för alla platserna som finns på listan "Svenska pärlor", är att de beskrivs som platser med stora naturupplevelser men med många hotade arter och livsmiljöer som är i behov av skydd.

1 juli 2015
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Torups bokskog vackrast i Skåne

Public Service 2906 01/07 12:42Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 15
Web Analytics