Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Sälar våldtar kungspingviner

18/11 11:51
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Märkliga saker händer på Antarktis. Man har flera gånger sett att sälar går över både biologiska och moraliska gränser, när de försöker ha sex med kungspingviner. Beteendet har dokumenterats och bilder och filmer publicerats i magasinet Polar Biology. Sälarnas art- och klassöverskridande beteende iakttogs första gången 2006 på den avlägsna ön Marion Island, där båda arterna förekommer. Forskarna trodde då att det hela berodde på att sälarna var oerfarna och sexuellt frustrerade, eller kanske aggressiva och utsvultna. Eller att en lekfull akt hade blivit sexuell.

Men en ny studie, "Multiple occurrences of king penguin (Aptenodytes patagonicus) sexual harassment by Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella)", väcker förvåning bland forskarna, eftersom händelsen 2006 antogs vara enstaka och tillfällig. Men vid tre olika nya tillfällen har man sett unga sälar betäcka friska pingviner av okänt kön. Två fall skedde på Goodhope Bay, och ett på Funk beach. Händelsen 2006 skedde på en strand kallad Trypot. Alla fyra fallen följer samma mönster: En säl jagar och fångar och lägger sig över en pingvin. Sälen gör flera försöka att kopulera med pingvinen, där varje försök varar ungefär fem minuter, med mellanliggande vilopauser.


Fel


Desillusionerad

Han- och honpingviner parar sig normalt via en kroppsöppning som kallas cloaca, och man tror att sälarna vid några tillfällen faktiskt har penetrerat pingvinerna, vilket har dokumenterats i en film. I tre av fallen lät sälen pingvinen gå men i ett fall dödades pingvinen och åts upp av sälen. Pingviner ingår i sälarnas naturliga diet på ön. Detta är de enda kända fallen då sälar, pälssälar eller sjölejon har sex med en annan biologisk klass, i detta fall ett däggdjur med en fågel.

Forskarna spekulerar om anledningen till sälarnas beteende. Vissa observationer tyder på att det är inlärt. Så när en säl ser en annan betäcka en pingvin då gör han själv likadant. Denna teori kan förklara varför incidenterna tycks öka. Annars kan anledningen vara att unga sälhannar finner pingvinerna vara lätta att fånga och att använda som övningsobjekt. Kanske är det ett sätt att få den sexuella frustrationen att släppa för hannar som ännu inte har hunnit skaffa sig ett eget harem. För ingen forskar tror på allvar att sälarna förväxlar en pingvin med en hona, haha.


Rätt

[www.bbc.com]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Sälar våldtar kungspingviner

Public Service 2864 18/11 11:51Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 12
Web Analytics