Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Hyenans sexliv

29/10 19:13
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Det finns många fördomar om hyenan; den vanligaste är väl att den är en asätare, som stjäl det mesta av sin mat från andra arter, till exempel lejon och ibland till och med gräver upp gravar efter mänskliga lik (enligt Plinius den Äldre). Detta stämmer inte, åtminstone när det gäller fläckig hyena (Crocuta crocuta). Tvärtom har zoologer funnit att lejon stjäl byten från fläckig hyena oftare än hyenor från lejon.

Fläckig hyena har mycket större hjärnor än brun eller strimmig hyena. Detta verkar förnuftigt eftersom fläckig hyena ofta lever i mycket stora flockar. De minsta klanerna av fläckiga hyena har ungefär lika många medlemmar som en stor flock av lejon, vildhund eller varg, där de största kan uppgå till över 70 djur. Den största klan som studerats innehöll 130 individer, även om de aldrig blev sedda samtidigt på samma plats.

Den fläckiga hyenans sociala liv är anmärkningsvärt genom honornas dominans över hanarna. Detta gäller inte de andra två arterna hyena, som har mer traditionella familjeband. Bland de fläckiga hyenorna gäller en strikt matriarkalisk hierarki där även de lägst rankade honorna står över de högst rankade hanarna. Den högst rankade honan äter alltid först av alla byten, vilket hjälper henne att reproducera snabbare och mer framgångsrikt än honor längre ner i hackordningen.Men kanske är det underligaste ändå det kvinnliga könsorganets anatomi. Invärtes finns inte mycket som skiljer dem från andra däggdjur. Men utvärtes är de minst sagt annorlunda. Klitoris är enormt förlängd så att den bildar en erigerbar pseudo-penis. Extern vagina saknas eftersom blygdläpparna är sammanväxta till en pseudo-pung. I spetsen på honans pseudo-penis mynnar en central urogenital kanal, genom vilken hon urinerar, kopulerar och föder. Honans pseudo-penis skiljer sig från hanarnas genom sin grövre tjocklek och sitt mer rundade ollon. Under parning är honans klitoris slapp, vilken hanen måste penetrera med sin erigerade penis.

Varför har då könsorganet skapats på detta bisarra sätt? En möjlig förklaring är att honorna har selekterats evolutionärt efter storlek och aggressivitet. Mycket höga testosteronnivåer under tidig fosterutveckling kan få kvinnliga genitalier att utvecklas på detta maskulina sätt. Det är också möjligt att den gemensamma kanalen för befruktning och urinering ger honan kontroll över faderskapet till sin avkomma. För inte bara är det omöjligt för en hane att penetrera en hona mot hennes vilja, utan dessutom innebär en genomförd parning ingen garanti för befruktning - för honan kan ångra sig efter akten, helt enkelt genom att renspola hela systemet.

Om parningen verkar obekväm, betänk då hur det kan vara att föda ett 1,5 kilos foster genom en så liten kroppsöppning. Brrrr, säger jag, en man![www.bbc.com]

29 okt. 2014
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Hyenans sexliv

Public Service 3567 29/10 19:13Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 8
Web Analytics