Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Helautomatiska råttfällor

29/09 14:21
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:2,248 råttor har dödats i Malmös avloppsnät sedan de 13 nya helautomatiska råttfällor sattes ut förra våren, dvs. drygt 2 råttor i veckan per fälla. Fällans sensorer reagerar på värme och rörelse och känner på så sätt av när en råtta närmar sig, och harpunerar den blixtsnabbt med 14 spjut som skjuts ner genom djuret. Efteråt dras spjuten tillbaka, den avlivade råttan rapporteras till en övervakningsenhet, och fällan är sedan klar för användning igen. Tidigare satte man ut 5,000 giftblock om året i Malmös avloppsbrunnar. Antalet giftblock är nu nere i 1,000 om året, men gifterna försvinner inte helt.

– Det är intressant för oss att veta hur många råttor som dödas och på vilka platser i nätet. De döda råttorna följer med avloppsvattnet och hamnar slutligen i reningsverket, om de inte blir uppätna av andra råttor på vägen. Det är mycket bättre än den vanliga metoden med råttgift, som tar mycket längre tid att verka. Giftet orsakar inre blödningar, och även om vi inte tycker om råttor är det trist att plåga dem till döds. Spjutfällorna är effektiva men vi har inte råd att skaffa de kanske 2,000 som skulle behövas för att bli av med Malmös alla råttor. Fällorna kostar 20,000 till 25 000 kronor styck. Men å andra sidan kostar råttorna samhället stora belopp. Där de bildat kolonier måste hela gator grävas upp och ledningarna bytas ut, säger projektledare Göte Sernbo på VA Syd.

En rad svenska kommuner har installerat samma modell av helautomatiska spjutfällor. Bland annat har Gävle kommun på knappt tre år fångat uppemot 4,000 råttor med hjälp av 20 fällor. Råttorna dödas med sylvassa spjut och sköjls sedan ut i avloppssystemet. Det finns inga beräkningar på hur mycket råttornas skadeverkningar kostar i Sverige. Men i Danmark uppskattar man skadorna till miljardbelopp.


Helautomatisk råttfälla


Halvautomatisk musfälla
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Helautomatiska råttfällor

Public Service 2115 29/09 14:21Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 14
Web Analytics