Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Sverige och NATO

29/10 13:31
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Frågan om Sverige ska gå med i NATO blir allt hetare. Ambassadör Tomas Bertelman överlämnade på onsdagen en statlig utredning på 140 sidor till försvarsminister Peter Hultqvist (S). Utredningens rekommendationer går tvärs emot Stefan Löfvens rödgröna regering, som ju inte vill gå med i Nato utan behålla den militära alliansfriheten och stärka försvaret genom ett samarbete med Finland. Sverige har bytt regering men Bertelman skriver att han valt "att inte väja för det politiskt känsliga" utan resonerar utifrån sakförhållanden. Dessa kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Sverige hade under kalla kriget "starkt försvar", som i dag är borta. Att fylla det gapet mellan försvarets uppgifter och dess förmåga skulle kräva orealistiskt stora ekonomiska åtaganden. Detta gör oss beroende av stöd utifrån.

2. Inget europeiskt land kan längre på egen hand ensamt utveckla ett effektivt försvar mot moderna anfallsvapen som slår ut mål på långa avstånd. EU:s försvarssamarbetet har "tagit time-out". Inte heller ett nordiskt samarbete eller ett svensk-finskt försvarssamarbete kan förbättra försvarets ekonomi eller militära förmåga.

3. Sverige har som partnerland till Nato under 20 års tid kommit allt närmare alliansen i olika fredsoperationer. Men Rysslands aggression har gjort att Nato nu koncentrerar sig på försvar av sitt eget territorium. Vårt nära samarbete med Nato-länderna innebär "rimligen" att riskerna för att dras in i en konflikt ökar, samtidigt som vi står utan Natos kollektiva, solidariska, säkerhetsgarantier. Vi har alltså Nato-medlemskapets nackdelar, men inte dess fördelar.

4. I den så kallade solidaritetsförklaringen från 2009 deklarerade Sverige visserligen att vi skulle "såväl ge som ta emot militärt stöd". Bertelman skriver att denna solidaritet är en "moralisk princip med rötter i Bergspredikan, haha. Men den har ringa stöd i historien om förhållanden mellan stater." Flera Nato-länder har 2014 tydligt gjort klart att Sverige inte kan utgå från att få militärt stöd i händelse av attack eftersom vi inte är med i Nato.

Slutsatsen är att Sverige och Finland i dagens förändrade omvärld gemensamt och seriöst borde utreda ett inträde i Nato.

Novus har gjort en opinionsundersökning för TV4 Nyheterna, som visar att 37 procent säger JA till ett svenskt medlemskap i NATO, medan 36 procent tycker att Sverige även i fortsättningen ska stå utanför försvarsalliansen. Det är första gången som det är en övervikt för JA till NATO i en Novusundersökning. Det rör sig i opinionen. I en mätning för IPSOS i maj ville 28 procent att Sverige skulle gå med i NATO medan 56 procent föredrog att vi håller oss utanför. I Expressen är 3 av 4 positiva och i Aftonbladet 6 av 10. Ungefär.

Konflikten i Ukraina och den svenska marinens ubåtsjakt i Stockholms skärgård kan ha påverkat opinionen. Men efter ubåtsjakten är väl frågan snarare om NATO vill att Sverige ska ansluta sig. Vem vill ha Stefan "Papphammar" Löfven och rödgröna puckon på sin sida?

Rubrik Medlem Läst av Postat

  Sverige och NATO

Public Service 1058 29/10 13:31

  Dyrköpt naivitet

Public Service 425 30/10 13:57

  Alliansen enad – JA till NATO

Public Service 422 01/09 09:38

  Centerstämman – JA till NATO

Public Service 279 26/09 08:37

  KD – JA till NATO

Public Service 298 09/10 21:30

  Agrell om NATO

Public Service 337 13/09 12:29

  SIFO: Flest för NATO-medlemskap

Public Service 565 14/09 10:59

  NATO: Sverige nästan med

Public Service 330 10/11 16:12Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 22
Web Analytics