Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Vad är sann konst?

03/03 20:17
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Vad säger Wikipedia?


Konstbegreppet idag

Det avgörande värdet i ett konstverk är inte själva föremålet som föremål. Konstvärdet kommer sig av egenskaperna som antingen är kopplade till konstnärens avsikt eller som kan ge en viss upplevelse hos konstkonsumenten.

Idag används oftast begreppet i anknytning till vad som på 1700-talet började benämnas som de sköna konsterna (jämför också de fria konsterna). Dessa omfattar bland annat bildkonst, arkitektur, konsthantverk, skulptur och musik, det vill säga skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck – eller resultatet av en sådan verksamhet. Konsten hade då tappat sin praktiska funktion utan handlade allt mer om känsla och estetik.

Denna användning av begreppet är en utveckling ifrån antikens tanke om de sju fria konsterna (på latin septem artes liberales) vilka var akademiska ämnen som exempelvis grammatik och retorik men även musik. Konsten var då starkt förknippat med ett hantverk. Utifrån detta perspektiv omfattade begreppet konst även senare mer handfasta företeelser som ingenjörskonst eller stridskonst. I samma anda som den senare användningen brukas begreppet exempelvis fortfarande för cirkuskonster och kampsport som på engelska kallas martial arts.

Med konst avses ofta konstverken och deras kvaliteter. När man i stället talar om konstarter eller konstens arter är det de kreativa aktiviteter som ligger bakom dessa verk som avhandlas. Denna artikel handlar alltså i första hand om kunnandet – den inomdisciplinära kunskapen – och, som en följd därav, blir det snarare konstnärernas perspektiv som dominerar än publikens eller konstkritikernas; det är snarare traditionellt kunnande än historieskrivning och bildförståelse som beskrivs.


Modern tid

1900-talets postmodernism förkastade idén om att konsten skulle ha ett egenvärde eller "inre kärna och mening". Detta har förändrat synen på konstens "äkthet" och frågan om "god" och "dålig" konst. En enda definition av konstbegreppet anses allmänt inte längre möjlig att åstadkomma, åtminstone inte utifrån estetiska kriterier eller konstverken själva. Ett samtida konstbegrepp är det så kallade institutionella konstbegreppet, som bygger på cirkelargumentet, att det som konstvärlden behandlar och benämner som konst är konst. I dagligt språkbruk tenderar frågan "är det här konst?" snarare betyda "är detta bra konst?".
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Vad är sann konst?

Public Service 867 03/03 20:17

  Ja är det bra konst?

Anonym användare 457 03/03 20:50

  Re: Ja är det bra konst?

Anonym användare 408 03/03 20:56

  Porträtt - Lucian Freud

Public Service 535 03/03 21:19

  Re: Porträtt - Lucian Freud

Anonym användare 503 03/03 21:22

  Konst

Public Service 465 03/03 21:27

  William Turner

Public Service 499 03/03 21:14

  Gustav Klimt

Public Service 523 03/03 21:23

  Re: Gustav Klimt

Anonym användare 763 03/03 21:27Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 10
Web Analytics