Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Liv från rymden

21/09 10:38
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Ett forskarteam från University of Sheffield, som leds av professor Milton Wainwright, skickade upp en ballong 27 km i stratosfären under Perseidernas senaste meteorregn, och säger sig nu ha funnit att livet anländer till jorden från rymden. Ballongens uppfärd skedde i närheten av Chester och den mikroskop landade säkert och intakt nära Wakefield. Forskarna upptäckte då att de hade fångat en kiselalgerfragment och några ovanliga biologiska entiteter från stratosfären, som alla är för stora för att ha kommit från jorden.- "De flesta människor kommer att anta att dessa biologiska partiklar måste ha drivit från jorden upp till stratosfären, men det är allmänt accepterat att partiklar av denna storlek inte kan lyftas till höjden 27 km. Det enda kända undantaget är vid ett våldsamt vulkanutbrott, men inget sådant har inträffat inom tre år före provtagningsresan. Eftersom det saknas en mekanism genom vilken stora partiklar som dessa kan transporteras till stratosfären kan vi bara konstatera att de biologiska entiteterna kom från rymden. Vår slutsats blir då att livet ständigt anländer till jorden från rymden, är livet inte är begränsad till denna planet, och det nästan säkert inte har sitt ursprung här. Resultaten kan vara revolutionerande. Om livet fortsätter att anlända från rymden då måste vi helt ändra vår syn på biologi och evolution. Nya läroböcker måste skrivas!" sade professor Wainwright.

Professor Wainwright tillade att stränga försiktighetsåtgärder hade vidtagits för att undanröja möjligheten av kontamination under provtagning och bearbetning, och sade att gruppen var övertygad om att de biologiska organismerna endast kunde ha kommit från stratosfären.

Gruppens resultat har publicerats i Journal of Cosmology. Professor Wainwright team hoppas kunna utvidga och bekräfta sina resultat genom att utföra testet igen i oktober för att undersöka Halleys komets meteorit dusch där det kommer att finnas stora mängder kosmiskt stoft. Förhoppningen är att flera nya, eller ovanliga, organismer kommer att hittas.

Professor Wainwright tillade: "Självklart kommer det att hävdas att det måste finnas en, än så länge, okänd mekanism för upptransport av stora partiklar från jorden till den höga stratosfären, men vi står fast vid våra slutsatser. Det helt avgörande experimentet kommer när vi gör vad som kallas " isotopfraktionering". Vi kommer då att ta provern som vi har isolerat från stratosfären och undersöka dem. Om förhållandet mellan vissa isotoper ger ett visst värde, då är våra organismerna från jorden; om förhållandet är ett annat, då de är från rymden. Spänningen kommer naturligtvis att vara nästintill omöjligt att leva med!"

Ack ja...

De där partiklarna kan väl knappast ha kunnat bära livet. Möjligen kan de vara delar av livets byggstenar. Och självfallet har jorden alltid utsatts för ett regn av partiklar. Vi är ju alla Stardust. Men att tro att det regnar DNA från rymden är nog att ta i. Då tror jag mer på kontaminering eller att en okänd mekanism lyft upp partiklarna till stratosfären.

[www.shef.ac.uk]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Liv från rymden

Public Service 2038 21/09 10:38

  Rött regn från rymden

Public Service 1203 21/09 15:27

  Svart regn

Public Service 904 25/11 12:04

  Bevis på liv från rymden 2025

Public Service 656 12/04 20:28

  Gaiahypotesen och neandertalarna

Public Service 777 01/02 18:53Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 29
Web Analytics