Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Jorden - Bakteriernas planet

24/01 21:16
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:SvD Kultur är ofta läsvärd. Idag fann jag artikeln "Bakterierna behöver oss – därför finns vi" som tar upp bakteriernas positiva och negativa samverkan med människan. Det är intressant, men jag tänkte här ta upp en del kuriosa om bakterierna i människokroppen som jag fann i artikeln.

Bakterier och andra mikroorganismer har funnits på jorden i minst 3,5 miljarder år, och svarar för merparten av all biomassa på jorden. De kan leva på så gott som ingenting i de mest livsfientliga miljöer - på över 10 kilometers djup i haven, levande begravda i 250 miljoner år gamla saltförekomster djupt nere i berggrunden (Bacillus permians), och i kärnkraftverkens avfallstankar. En milliliter färskvatten kan innehålla mer än en miljon, och ett enda gram jord 40 miljoner.

I en frisk vuxen människokropp finns cirka 1,5 kilo bakterier och andra mikroorganismer som består av runt 10,000 arter. Bara i tarmsystemet finns omkring 160 arter. Miljarder bakterier trivs på de miljoner hudceller som vi tappar varje dag och på alla näringsrika vätskor som fyller vårt inre och sipprar ur varje por och kroppsöppning - i vår buk, vårt hår, våra ögon, vår munhåla och vårt svalg.

En människa består av omkring 100,000 miljarder celler, och varje cell innehåller kromosomer, som i sin tur består av tätt lindade trådar av DNA-molekyler. Varje cell innehåller omkring två meter sådana trådar. Människan har bara 46 stycken, medan till exempel ormtunga (en kryptogam som förökar sig med sporer) har 1,320. Människan har cirka 23,000 gener, vilket är färre än vad exempelvis gräs och träd har.

Det genetiska materialet är utbytbart mellan helt olika organismer. En fluga kan fungera med en gen från en kyckling i stället för sin egen motsvarande gen. Mer än 60 procent av människans gener är i grunden lika fruktflugans, 70 procent likartade med torskens, och bortåt 90 procent besläktade med musens (till exempel generna som kodar för utvecklingen av en svans). Hälften av de kemiska processer som sker i en banan är ungefär desamma som äger rum i en människa.Slutsatsen ligger nära till hands att varje livsform är en utveckling av en enda ursprunglig originalritning.

Vi kommer av en bakterie, och lever i symbios med bakterier. Sjukt...? Nej, friskt så klart!

24 jan. 2013
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Jorden - Bakteriernas planet

Public Service 2019 24/01 21:16

  Människa eller bakterie?

Public Service 765 19/08 18:11

  Karin Bojs: En kalhuggen tarmflora

Public Service 776 17/01 14:23Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 27
Web Analytics