Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Hälften av Västeuropas män härstammar från samma kung

28/04 21:01
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:En ny studie, utförd av forskare vid Wellcome Trust Sanger Institute, och publicerad i tidskriften Nature Genetics, visar att hälften av alla västeuropeiska män härstammar från en bronsålderskung som ledde en dynasti som spreds över hela Europa. För cirka 4,000 år sedan inledde kungen en helt ny tidsålder i Europa, och sopade bort den tidigare egalitära (samhällen utan formell politisk ledning) stenåldern som ersattes med hierarkiska samhällen som styrdes av hans egen klans maktelit. Troligen grundades hans makt på de tekniska framsteg som metallbearbetning och transport på hjul för första gången möjliggjorde inom organiserad krigföring. Även om det inte är känt vem han var, eller var han levde, menar forskarna att hans existens bevisas av den genetiska variationen i dagens europeiska populationer.

– Det nya spännande som vi har funnit i studien är en extraordinär explosion av antalet män vid specifika tidpunkter. I Europa skedde en sådan befolkningsexpansion under bara några få generationer. Hälften av Västeuropas befolkning härstammar från en enda man. Genetik kan inte förklara varför det hände men vi vet att ett litet antal män dominerade befolkningen och styrde reproduktionen. Vi kan bara spekulera om vad som hände. Den bästa förklaringen är att det beror på framsteg inom teknikområden som kunde kontrolleras av små grupper av män. Hjultransport, metallbearbetning och organiserad krigföring är alla tänkbara förklaringar som nu ska undersökas ytterligare, säger dr Chris Tyler-Smith.

I studien analyserades sekvensskillnader mellan Y-kromosomer av mer än 1,200 män från 26 befolkningar runt om i världen med hjälp av data som genereras av 1000 Genomes Project. Y-kromosomen ärvs bara från far till son och är därför kopplad till helt manliga egenskaper och beteenden. Forskarna kan bygga ett släktträd eftersom mutationer avslöjar vilka som är relaterade till varandra och hur långt ifrån varandra de befinner sig genetiskt.

– Detta mönster berättar att det inom bara några generationer förekom en explosionsartad ökning av antalet män som var bärare av en viss typ av Y-kromosom. Vi observerade bara detta fenomen hos män, och bara i några grupper av män, förklarar dr Yali Xue, studiens huvudförfattare.

Forskarteamet byggde ett träd av 1,200 Y-kromosomer, som visar hur alla är relaterade till varandra. Som väntat härstammar de alla från en enda man som levde för cirka 190,000 år sedan (Y-kromosoms-Adam). Den nya upptäckten var att vissa delar av trädet mer liknade en buske, där många grenar sprang ur samma punkt. De tidigaste explosiva ökningar av antalet män inträffade för 50,000-55,000 år sedan, i Asien och Europa, och för 15,000 år sedan i Amerika. Det förekom även senare sådana expansioner i Afrika söder om Sahara, i Västeuropa, Sydasien och Sydostasien, för mellan 4,000 och 8,000 år sedan. Forskarna tror att de tidigare befolkningsökningarna var resultatet av att stora kontinenter, där det fanns stora resurser, blev befolkade av den moderna människan.

– Vi identifierade mer än 60,000 positioner där en DNA-bokstav blev ersatt av en annan i en man med moderna ättlingar, och vi upptäckte tusentals mer komplexa DNA-varianter. Dessa data utgör en rik och allmänt tillgänglig resurs för ytterligare genealogiska, historiska och vetenskapliga studier, säger dr David Poznik, Stanford University, Kalifornien.
[www.telegraph.co.uk]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Det unikt mänskliga

Public Service 2360 02/09 20:39

  Jag läste också artikeln

Anonym användare 752 03/09 10:30

  Mitokondriellt DNA

Public Service 1311 03/09 12:30

  Phew

Anonym användare 820 03/09 12:36

  Denisovanerna

Public Service 1371 03/11 13:50

  Neandertalsmitta?

Public Service 1116 20/11 18:15

  Våra Neandertalgener

Public Service 874 29/01 22:39

  När dog neandertalarna ut?

Public Service 958 22/08 04:39

  Naia från Yucatan, Mexiko

Public Service 1624 18/05 11:03

  Rika och fattiga har samma anfader

Public Service 738 26/07 20:29

  När människan blev feminin

Public Service 1612 05/08 10:22

  Elegant, vackert och konst

Anonym användare 594 05/08 17:04

  Elegant och vacker konst

Public Service 851 05/08 18:13

  Får Svante Pääbo Nobelpriset?

Public Service 1437 05/10 17:46

  Nobelpriset i medicin

Public Service 643 06/10 11:46

  Språket, människan och Zlatan

Public Service 745 21/04 12:05

  Relational Frame Theory

Anonym användare 461 21/04 22:19

  Livet uppkom i en ursoppa

Public Service 1076 10/05 16:29

  Hälften av Västeuropas män härstammar från samma kung

Public Service 842 28/04 21:01Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 12
Web Analytics