Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Det unikt mänskliga

02/09 20:39
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Karin Bojs har skrivit två intressanta artiklar i DN:s Vetenskapskrönika – "Denisovaflickans DNA ger oss vår historia" och "Här är generna som gör oss till människor". Här följer ett kort referat.

För omkring 50,000 år sedan fanns redan neandertalmänniskor i Europa – kraftiga, ljushyade, rödhåriga, och i Asien fanns Denisovamänniskorna – mörkhyade, brunögda och med svart hår. Då kom våra förfäder, de moderna människorna, vandrande från Afrika och spred sig över hela jorden. Ibland träffade de på neandertalare och Denisovamänniskor som redan bodde i trakterna – och dessa möten resulterade i minst två barn, vars arvsmassa fortfarande går att urskilja hos moderna människor. Så småningom dog både neandertalare och Denisovamänniskor ut medan det gick bättre för oss. Vi hade ett antal medfödda, ärftliga förmågor som neandertalare och Denisovamänniskor saknade, och vi förökade oss och befolkar nu hela världen.

2008 upptäckte ryska arkeologer från Institutet för Arkeologi och Etnologi i Novosibirsk två kindtänder och en liten benbit av ett lillfinger från en flicka från en tidigare helt okänd sorts hominin i en grotta i Denisovagrottan i Altajbergen i södra Sibirien. De döpte fyndet denisovakvinnan eller till "Kvinna X" (refererande till den kvinnliga nedärvningen av mitokondriellt DNA,. Artefakter, inklusive en armring, grävdes fram i grottan på en nivå som med C14-metoden kunde dateras till omkring 40 000 f.Kr.

Nu har forskare utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att få fram information från gammalt, nedbrutet DNA, och man har lyckats läsa flickans hela DNA-sekvens med samma detaljrikedom som från helt färska prov av nu levande människor. DNA-analyserna visar alltså att det var en flicka och att hon vare sig tillhörde kusinen neandertalarna eller oss moderna människor. Hon var något helt annat – en Denisovamänniska.

Den moderna människan har fått barn minst en gång med både en Denisovamänniska och en Neandertalare. Denisovamänniskan fick barn med en kvinna av vår sort i Sydostasien, och barnets ättlingar lever fortfarande på Papua Nya Guinea, där människornas DNA består av Denisova-DNA till 6 procent. Neandertalares och moderna människors gemensamma barn föddes någonstans i Mellanöstern. Alla nutida människor, utom de som har rent afrikanskt ursprung, bär på en liten andel neandertal-DNA.

Men vilka gener skiljer oss från schimpanser, neandertalare och Denisovamänniskor, och gör oss till människor?

Forskare har hittat omkring 100,000 mutationer som är unika för människan i några tiotals gener, varav 34 kan orsaka sjukdomar om de är skadade. De är förknippade med autism, med en språklig störning, med hjärnans förmåga att koppla ihop nervceller och med skador i hud eller ögon.

Det handlar bland annat om NOVA1, SLITRK1, KATNA1, LUZP1, ARHGAP32, HTR2B, ADSL och CBTNAP2. Avvikelser i de två sistnämnda hänger ihop med autism. Den sistnämnda har samband med andra störningar i språket, och samverkar med en gen som kallas FOXP2. De som har ärftliga skador i denna gen får problem just med sitt språk, med grammatik, uttal och ordförråd.

Några andra unikt mänskliga gener är HPS5, GGCX, ERCC5 och ZMPSTE24 som är viktiga för att huden ska utvecklas normalt. Samma sak med ögonen. Generna RP1L1, GGXC, FRMD7, ABCA4, VCAN och CRYBB3 finns också i en alldeles speciell form hos oss moderna människor.

Neandertalare hade minst lika stora hjärnor som oss, men de saknade våra gener för ett utvecklat språk, som gav oss förmåga till samarbete och abstrakt tänkande. Det är det som gör oss till människor. Samt något som har med hud och ögon att göra, men exakt hur känner vi inte till ännu.
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Det unikt mänskliga

Public Service 2360 02/09 20:39

  Jag läste också artikeln

Anonym användare 754 03/09 10:30

  Mitokondriellt DNA

Public Service 1313 03/09 12:30

  Phew

Anonym användare 822 03/09 12:36

  Denisovanerna

Public Service 1373 03/11 13:50

  Neandertalsmitta?

Public Service 1118 20/11 18:15

  Våra Neandertalgener

Public Service 876 29/01 22:39

  När dog neandertalarna ut?

Public Service 960 22/08 04:39

  Naia från Yucatan, Mexiko

Public Service 1626 18/05 11:03

  Rika och fattiga har samma anfader

Public Service 740 26/07 20:29

  När människan blev feminin

Public Service 1614 05/08 10:22

  Elegant, vackert och konst

Anonym användare 596 05/08 17:04

  Elegant och vacker konst

Public Service 853 05/08 18:13

  Får Svante Pääbo Nobelpriset?

Public Service 1439 05/10 17:46

  Nobelpriset i medicin

Public Service 645 06/10 11:46

  Språket, människan och Zlatan

Public Service 747 21/04 12:05

  Relational Frame Theory

Anonym användare 463 21/04 22:19

  Livet uppkom i en ursoppa

Public Service 1078 10/05 16:29

  Hälften av Västeuropas män härstammar från samma kung

Public Service 843 28/04 21:01Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 29
Web Analytics