Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Genmanipulerade myggor

28/07 13:02
2 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Det dödligaste djuret är vare sig hajar, flodhästar eller krokodiler, även om deras bett troligen leder till en omedelbar död. Nej, farligare är det djur som biter utan att du ens känner bettet, nämligen myggor, som dödar fler människor än alla andra djur sammantaget, ja till och med fler människor än vi människor dödar. Man har uppskattat att över en miljon människor dör av myggburna sjukdomar, såsom malaria och dengue-feber, och miljoner lider av smärtor och andra biverkningar.

Det lilla brittiska företaget Oxitec har utvecklat en kostnadseffektiv teknik som skulle kunna minska vektorburna sjukdomar utan negativa miljöeffekter. Tekniken att släppa ut "sterila" insekter i naturen har redan visat sig vara en framgångssaga i flera dengue-smittade delar av världen, och kan kanske även användas för att kontrollera skadedjur inom jordbruket.

Dengue-feber är en virusinfektion som sprids av stickmyggor. Den kallas även "breakbone fever" eftersom den plågsamma skelettsmärtan kan vara så kraftig att det känns som om benen bryts av. Andra symptom är feber, huvudvärk, mässlingsliknande hudutslag och värk i muskler och leder. Ibland utvecklas dengue-feber till hemorragisk denguefeber, även kallat dengue-blödarfeber, som orsakar blödningar på grund av läckande blodkärl och låga nivåer av blodplättar (trombocyter), eller till denguechocksyndrom (DSS), som orsakar farligt lågt blodtryck.

Denguefeber är den snabbast växande myggburna sjukdomen i världen; antalet sjukdomsfall har ökat 30 gånger under de senaste 50 åren, och påverkar idag 50 till 100 miljoner människor varje år, och orsakar cirka 25,000 dödsfall. Det är en virussjukdom som sprids främst av två myggarter: Aedes aegypti och Aedes albopticus, där den förstnämnda är ansvarig för de flesta smittoöverföringarna. För närvarande finns inga vaccin eller effektiva antivirala läkemedel, vilket innebär att myggkontroll är det enda hållbara alternativet för att bekämpa sjukdomen.

Denguemyggor sticker när som helst på dagen, till skillnad från malariamyggor som sticker nattetid. Det innebär att myggnät inte kan bromsa infektionen. En lösning vore att använda insektsdödande aerosoler som doseras inom angripna områden, men det är inte heller önskvärt eftersom de verksamma kemikalierna kan orsaka problem i miljön, och att andra arter också blir påverkade. Resistens utvecklas dessutom ofta med tiden.

En annan myggkontrollteknik är den miljövänliga Steril Insect Technique (SIT). Denna teknik innebar först att myggor utsattes för strålning för att framkalla sterilitet, men det innebar ofta att insekterna skadades, varför många inte parade sig när de släpptes. Metoden kan dock vara ett verksamt alternativ för större insekter än myggor.

Oxitecs lösning av problemet är en utveckling av Sterile insect technique (SIT), som innebär att en dödlig gen införs i hanmyggor, vilket hindrar dem att reproducera sig. Insekterna blir inte helt sterila, men de kan ändå betraktas som sterila eftersom de dör före könsmognaden. Släppta "sterila" hanmyggor söker och parar sig med honmyggor, men då deras avkomma innehåller den dödliga genen dör den därför innan denna hunnit para sig. Om tillräckligt många myggor släpps, finner fler honor en "steril" make, och en betydande nedgång i populationen kan uppnås på mycket kort tid. Denguemyggans flygzon bara är runt 200 meter, och då de är begränsade till städerna, är de relativt lätta att kontrollera.

I detta sofistikerade men ändå enkla system ingår även införandet av ett "track-and-trace"-system, närmare bestämt en fluorescerande tag kallad DsRed som möjliggör noggrann övervakning av myggpopulationer efter det initiala frisläppandet. Detta innebär att kontroll av populationen kan upprätthållas över tid genom upprepade frisläppanden, som kommer att styras av de fluorescerande myggnivåerna. Tekniken innebär inte nödvändigtvis att myggpopulationerna elimineras; snarare kommer de att hålla på en så låg nivå att smittspridning inte längre förekommer. Inom många dengueområden är myggen faktiskt en främmande art som inte borde finnas där, utan har invaderat området genom att lifta på båtar eller flygplan.

Men vad händer om genen slutar att fungera? Oxitec har hittills undersökt 150 generationer GM-mygg och ingen resistens har observerats – genen är stabil. Om genen av någon anledning ändå skulle sluta arbeta på fältet kan detta lätt mätas genom nivåerna av de fluorescenta myggorna.

När man hör frasen "genetiskt modifierad" då ringer genast mångas varningsklockor, och de kontroversiella genmodifierade grödorna innebär att vissa omedelbart avfärdar dessa insekter som potentiellt farliga "frankenstein-myggor" som skulle göra mer skada än nytta. Men dessa GM-myggor är motsatsen till GM-grödor. Genmodifierade grödors fördelaktiga egenskaper är avsedda att överleva, vilket gör att de kan hybridisera med andra växtarter som kan leda till en förlust av mångfald. Oxitecs myggor är utformade att inte överleva; de är en återvändsgränd som inte kan tas upp av andra arter. De dödliga gener som införs i myggor kan dessutom inte föras vidare till människor, och det protein som produceras är icke-toxiskt för oss och återfinns inte i myggans saliv, därför är tekniken säker. Miljökonsekvenserna sägs vara försumbara. Bedömningar görs före frisläppandet om myggan är en nyckelart, dvs. om den är avgörande för en annan arts näringskedja på området.

Oxitecs denguemyggor har hittills testats på Caymanöarna, i Brasilien och Malaysia, och inom fyra månader efter frisläppandet minskade populationerna av Aedes aegypti med 85 procent. Ett försök i Panama inleddes i maj, som förhoppningsvis kommer att ge liknande resultat. I april, efter lyckade försök som resulterade i en minskning av dengue-myggor med 96 procent, godkände National Technical Commission for Biosecurity (CTNBio) i Brasilien den kommersiella lanseringen av Oxitec GM denguefebermygga, vilket innebär att de själva kan producera och släppa myggor. En fabrik öppnas nästa vecka i Campinas. Som en del av ett utökat forskningsprogram, kommer Oxitecs myggor släppas i Jacobina, Bahia, och om godkännande beviljas av Health Surveillance Agency i Brasilien, kommer ett större frisättning att följa. Bahia är bara ett av många områden som plågas av dengue-feber.

Det är enkelt att uppskala dessa program; en behållare stor som en kaffekopp innehåller cirka 3 miljoner ägg, så att ta itu med större områden i framtida projekt bör inte medföra några problem, och efter ett par månaders inledande träning kan ansvaret överföras till de lokala hälsovårdsmyndigheterna.

Medan Oxitec är det enda företag som forskar om GM-myggor, testar andra grupper alternativa metoder för att minska myggburna sjukdomar. Ett sådant exempel är forskningsprogrammet Eliminate Dengue (ED) som syftar till att undersöka om Wolbachia, som är ofarliga och naturligt förekommande bakterier, kan minska myggors möjlighet att överföra denguefeber till människor. Wolbachia antas vara naturligt förekommande i cirka 60 procent av alla insektsarter, men inte i myggor som överför malaria och dengue-feber. Det har visats att när Wolbachia finns i malariamyggan, blockeras överföring av denguefebervirus, även om viss förvirring råder om den bakomliggande mekanismen.

I likhet med GM-myggor, kommer projekt som involverar kontrollerad frisättning av myggor i dengue-områden. Dessa Wolbachiainfekterade myggor kommer att släppas fria och para sig med vilda myggor, och därmed sprida Wolbachia hela insektspopulationen. Laboratorietester har visat att Wolbachiainfektioner även kan minska överföringen av andra virus, såsom gula febern. ED studier pågår i flera länder, som Indonesien och Australien. En möjlig nackdel med denna metod är att över tid kan myggor anpassa sig till infektionen och skyddet mot dengue avklinga.

Jordens ständigt växande befolkning är en börda på våra resurser, och livsmedelsförsörjningen för kommande generationer är ett problem. Oxitec arbetar för närvarande med att ta fram sterila insekter i kampen mot skadedjur inom jordbruket. Oxitec vill också tillämpa sin teknik på malariamyggan, men eftersom flera olika myggarter överför malariaparasiten är det ett något mer komplicerat problem.[www.huffingtonpost.com]

28 juli 2014
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Genmanipulerade myggor

Public Service 2725 28/07 13:02

  Denguefeber och ebola

Public Service 707 30/07 19:03

  Malariavaccin på gång

Public Service 643 30/07 22:45

  Bakterier mot denguefeber

Public Service 649 25/09 13:22

  Denguefeber i Kina

Public Service 749 17/10 09:06

  Nilfebermygg i Köpenhamn

Public Service 723 22/10 11:14

  Weber Mosquito Trap

Public Service 1205 08/07 23:02

  Re: Weber Mosquito Trap

Anonym användare 470 08/07 23:41

  Test

Public Service 543 08/07 23:48

  Re: Test

Anonym användare 472 08/07 23:55

  Ja, den gamla klotgrillen

Public Service 516 09/07 12:28

  Problem med mygg?

Public Service 919 26/07 13:52Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 12
Web Analytics