Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Alla svenskar är invandrare

27/04 16:22
1 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:För 2 år sedan gjorde Mattias Jakobsson, professor vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala Universitet, det första stora genombrottet i frågan om hur Sverige fick sin befolkning. Då publicerade nämligen han och hans forskargrupp DNA-analyser från en stenåldersbonde från Västergötland och 3 jägare från Gotland. Studien fick stort internationellt genomslag, men blev i Sverige hårt kritiserad, bland annat ansåg man att analyser av en enda bonde var för lite.

Nu har Mattias Jakobsson och hans forskargrupp i tidskriften Science publicerat DNA-analyser av ytterligare 4 stenåldersbönder och 7 jägare/samlare på Gotland. Därutöver finns en studie av konkurrerande forskare (däribland Svante Pääbo) på 7 stenåldersbönder från Motala som levde för 8,000 år sedan. Plus en lång rad DNA-analyser från forntida jägare/samlare från bland annat Tyskland och Ungern.


Hur fick då Sverige sin befolkning:

För 11,700 år sedan, efter istidens slut, bosatte sig de första människorna permanent i Sverige. De var nära släkt med Europas övriga jägare/samlarbefolkning, till exempel i Spanien och Luxemburg, och med en individ i Sibirien som levde för 24,000 år sedan. De tycks ha varit ganska mörkhyade; jägarindividerna från Gotland, Spanien och Luxemburg har alla en genvariant som nästan bara finns hos mörkhyade afrikaner.För 10,000 år sedan bröt bönder upp från sina boplatser i området mellan Syrien och Turkiet. På sin vandring norrut blandades de sakta upp med Europas befintliga jägarbefolkning. För 6,000 år sedan vandrade de in i Sverige. DNA-flödet var enkelriktat, dvs. jägare togs upp av bönder, men inga bönder sökte sig till jägarna. Till slut sammansmälte befolkningarna, så att Sveriges befolkning idag består till drygt hälften av jägare och nästan hälften av bönder. Den tidigare bilden, att de befintliga jägarna bara omskolade sig till bönder, var alltså felaktig.[www.dn.se]

27 apr. 2014
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Alla svenskar är invandrare

Public Service 3181 27/04 16:22

  Vårt indoeuropeiska språk

Public Service 1062 15/02 14:10

  Antalet européer på istiden

Public Service 590 10/08 15:50

  Det var inte bättre förr

Public Service 896 17/08 23:18Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 24
Web Analytics