Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Färgen på dinosauriernas fjädrar

13/02 10:58
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Nu har en studie publicerad i Nature tagit oss ett steg närmre svaren på frågan vilka färger dinosauriers fjädrar hade. Genom att studera forntida lämningar av melanin (kroppens färgpigment) har forskarna sett att färguttrycket plötsligt ändrades i maniraptorer, den stora grupp köttätande dinosaurier som fåglar tros ha utvecklats från. Men forskarna upptäckte också att strax innan dinosaurierna blev fjäderklädda förändrades deras kroppar markant. Fossila fynd tyder på att många – om inte alla – dinosaurier kan ha haft någon sorts fjädrar. Upptäckten har omvälvt forskningsvärlden och förändrat synen på hur dessa forntida bestar såg ut. Men mycket med dinosauriernas fjäderdräkter är fortfarande oklart.

Studien gick egentligen ut på att undersöka evolutionen av melaninbaserade färger som finns hos alla fåglar och däggdjur. Hos reptiler – dit även dinosaurier hör – ser de celldelar som bildar melanin annorlunda ut. Men när fossil från maniraptorer jämfördes med krokodiler och ödlor, visade det sig att de påminde mer om fåglar i det avseendet. Till exempel hittade forskarna de första spåren efter mönstrade fjädrar – något som andra dinosaurier inte hade. Tyvärr går det inte att se vilka exakta färger det rör sig om eftersom melaninpigment bara uttrycker brunt, grått och svart. Generna som styr melanin reglerar även många andra funktioner i kroppen. De har tidigare kopplats till bland annat födointag och reproduktion. Det förklarar varför en förändring i dessa gener påverkade djurgruppen så drastiskt. Hos fåglar är fjäderdräkten tydligt kopplad till parning: Ju vackrare dräkter desto fler partners. Det är troligt att dinosaurierna använde sina fjädrar på samma sätt.

— Jag är exalterad. När vi började hade vi aldrig trott att vi skulle se spår av stora, fysiska förändringar. Men mycket tyder på att maniraptorerna kan ha haft samma klara färger som vi ser hos fåglar. Det kan ha rört sig om förändringar i ämnesomsättningen och det sexuella urvalet i samband med att dinosaurierna fick fjädrar, säger Julia Clarke, en av forskarna bakom studien.

[www.dn.se]Archaeopteryx lithographica har länge betraktats som den äldsta kända fågeln. Den var stor som en korp och hade breda, rundade vingar och en lång, fjäderklädd svans. Den kunde bli upp till en halv meter lång. Dess fjädrar påminner om fjädrarna hos dagens fåglar,[5] vilket inte bara tyder på att den kanske kunde flyga i någon mån, utan också på att den sannolikt var varmblodig, eftersom fjädrarnas ursprungliga funktion antagligen var värmeisolerande. Flygförmågan har antagligen uppkommit senare i utvecklingen som en positiv bieffekt. Men trots dess fågellika drag[6] liknade den också reptilerna, med drag som kan jämföras med en theropods, som små tänder i käkarna,[5] tre fingrar som slutar i krökta klor samt en lång svans. Ofta har Archaeopteryx beskrivit som den "felande länken" mellan reptil och fågel. Den första beskrivningen av Archaeopteryx publicerades 1861, bara två år efter att Charles Darwin hade publicerat sin bok Om arternas uppkomst, och den har alltsedan dess spelat en viktig roll i debatterna om evolutionen. De elva fossil som hittats efter Archaeopteryx är tillsammans med fynd efter maniraptoren Pedopenna de äldsta bevisen för fjädrar i världen och de enda som dateras till jura. Dessutom antyder fjädrarnas avancerade uppbyggnad och placering att fjäderns ursprung måste vara ännu äldre.[7]

[sv.wikipedia.org]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Färgen på dinosauriernas fjädrar

Public Service 2086 13/02 10:58

  En fyrvingad dinosaurie

Public Service 684 15/07 23:33

  Fjäderklädda skräcködlor

Public Service 976 25/07 17:00

  ”Gud skapade - Linné ordnade”

Public Service 1044 14/12 11:41Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 8
Web Analytics