Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Galvani och Volta

27/12 19:22
1 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Den italienske fysikern och filosofen Luigi Aloisio Galvani studerade först vid den religiösa institutionen Oratorio dei Padri Filippini eftersom han tänkte sig en kyrklig karriär, men hans föräldrar övertalade honom att istället söka in vid universitetet i Bologna, där han studerade medicin och kirurgi i fyra år, och där han sedan blev professor i anatomi. Galvani upptäckte 1771 att en död grodas muskler drog sig samman om de utsattes för en elektrisk stöt, och därmed hade han tagit det första steget in bio-elektriciteten, som än idag studerar nervsystemets elektriska signaler och mönster. Det sägs att Galvani dissekerade en groda på bordet där han hade experimenterat med statiskt elektricitet genom att gnugga grodskinn. Då Galvanis assistent råkade nudda en frilagd nerv på grodan med en skalpell av metall, såg de gnistor och hur den döda grodan sparkade med benet som om den vore vid liv. Detta var första gången man såg sambandet mellan elektricitet och animation, eller liv. Galvani myntade termen "animal elektricitet" för att beskriva den kraft som aktiverade ett djurs muskler. Han trodde att kraften hade genererats av ett "elektrisk flöde" som leddes till musklerna via nerverna. Fenomenet kallades galvanism, efter Galvani, efter förslag av Alessandro Volta, som var professor i experimentell fysik vid universitetet i Pavia. Idag kallas den forskningsgren inom biologin som omfattar studiet av elektriska fenomen på cell-och organismnivå för "elektrofysiologi".

Alessandro Volta accepterade alltså till en början tanken på "animal elektricitet", men började snart tvivla på att muskelsammandragningarna kom av elektricitet från djurets ben eller kropp, utan trodde istället att de bara var ett fenomen som orsakats av laddningen i den metalledning som Galvani använt för att förbinda nerver och muskler under sitt experiment. För att kunna upprepa och kontrollera Galvanis experiment byggde Volta därför det första batteriet, det galvaniska elementet, som kom att kallas "Voltas stapel”. Galvani ogillade när Volta upprepade hans experiment, och ansåg att Volta "lekte Gud" när han fick grodan att röra sig som om den var vid liv. De båda förblev vänner, även efter att Volta bevisat att Galvanis teori om "animal elektricitet" var felaktig.

Volta adlades till greve av Napoleon Bonaparte, och blev utnämnd till senator i konungariket Italien. Han utnämndes 1814 av kejsare Frans I till direktör för den filosofiska fakulteten vid universitetet i Pavia. Enheten för den elektriska spänningen, volt, är uppkallad efter Volta. Volta dog i Como vid 82 års ålder. Galvani höll fast vid sina teser om "animal elektricitet" under resten av sitt liv och dog i Bologna 1798, 61 år gammal, utfattig och deprimerad.27 dec. 2013
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Galvani och Volta

Public Service 3978 27/12 19:22

  Galvani och NDU

Public Service 970 02/02 14:05Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 11
Web Analytics