Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Läkarnas syn på bantning

15/06 07:11
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Jag läste en ganska intressant artikel om fetma av Fredrik Hedlund, som publicerats 2014 i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 4. Han tar upp de bakomliggande orsakerna till den fetmaexplosion som drabbade USA på 1950-talet och nådde Sverige runt 1990. Hälften av alla svenska vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn är idag överviktiga eller feta. Vi äter helt enkelt mer än vad vi förbrukar och överskottet lagras i den komplexa fettväven, som visat sig även fungera som en körtel som producerar hormoner, enzymer och inflammationsproteiner. Bland andra produceras hormonet leptin som signalerar mättnad, och hormonet ghrelin, som signalerar hunger, och tillsammans styr de hunger/mättnadsregleringen. Andra hormoner från fettvävnaden bidrar till att reglera sockeromsättning och blodtryck.

Men det visar sig att människan har två olika sorters fettväv, med olika täthet - antingen har man många små fettceller eller få stora, utan någon koppling till om personen är fet eller smal, men med stora medicinska skillnader dem emellan. Få och stora fettceller är dåligt, då har man en ökad risk att få diabetes, insulinresistens, förhöjda blodfetter och förhöjt blodtryck. Nyligen fann man den första genen som verkar reglera fettcellernas antal och storlek. Det är viktigare att ha bra fett än vilken mängd fett man har, vilket kan förklara varför vissa feta ändå är friska och klarar sig helt från de metabola eff ekterna av fetma. Faktiskt säger fettcellernas storlek mer om den metabola hälsan än ”Body Mass Index”, BMI, gör. Ett enkelt test är att mäta midjemåttet - har man mer än en meter i midjeomfång vid naveln då har man ofta stora fettceller och då är man i riskzonen.

Tills nyligen trodde man felaktigt att människans fettceller var desamma under hela livet. Med kol-14 visar det sig att vi får ungefär tio procent nya fettceller per år. På 8,3 år har vi bytt hälften av alla fettceller. Men för att en ny fettcell ska bildas måste en annan dö. Fettcellerna förnyas alltså men antalet är detsamma hela livet, tror man. Även de som minskar dramatiskt i vikt ska alltså behålla samma antal fettceller vilket naturligtvis är dåliga nyheter för de som vill gå ner i vikt. Det gäller att inte samla på sig ett stort antal fettceller som ung, eftersom de är så svåra att göra sig av med senare i livet.

Forskarna tror att genetiken inte är den avgörande faktorn bakom fetmaepidemin utan alltid omgivningsfaktorer. Om man inte äter för mycket så utvecklar man ingen fetma vilken genetik man än har. Orsaken är istället en blandning av sociala och psykologiska/emotionella faktorer. I västvärlden finns en tydlig koppling mellan fetma och låg socioekonomisk status. Den mest troliga förklaringen handlar om otrygghet, men hos föräldrarna vilket gör att föräldrarna tror att barnet kanske får lite för lite mat.

Samhällsutvecklingen de senaste 30–40 åren är en av de främsta orsakerna bakom fetmaepidemin - allt är tillgängligt nästan när som helst på dygnet, och inställningen till mat har förändrats dramatiskt. För 25 år sedan var det fult att gå på gatan och äta. Man skulle sitta och äta och man skulle inte småäta mellan måltiderna. Nu är detta inte omoraliskt längre. Därtill kommer explosionen av snabbmatsrestauranger som McDonalds, Burger King och liknande. Vi har gått för långt och måste återgå till vissa gamla principer. Istället för snabbmat eller högprocessade halvfabrikat bör vi välja ekologiskt odlade grönsaker och kravmärkt kött och laga maten från grunden för att få så näringsriktiga och regelbundna måltider som möjligt, och att inte småäta mellan måltiderna. Till maten dricker man vatten eller lättmjölk. Kaloririka drycker som läsk och saft bör inte förekomma på ett vardagsmatbord.

Den som försöker gå ner i vikt kämpar en hopplös kamp emot naturen. När man minskar i vikt minskar fettcellernas storlek samtidigt med deras metabolism vilket gör att energibehovet går ner. Dessutom frisätter de mindre mängd av mättnadshormonet leptin, vilket gör att hungern ökar. Hela systemet verkar vara riggat för att behålla den kroppsvikt som man har uppnått. Hela naturen jobbar emot en viktnedgång, vilket syns tydligt när man vetenskapligt utvärderar olika dieter, läkemedelsbehandlingar, motion och andra aktiviteter. I bästa fall leder behandlingen till att patienterna tappar från ett par upp till 7-8 kilo under ett halvår till ett år, för att sedan oftast närma sig sin startvikt igen och inte sällan överskrida den. Det svåra är inte att snabbt gå ner i vikt, det svåra är att behålla den nya vikten så att det inte blir en viktrekyl.

Och nu kommer det roliga... Forskarnas tro på en framgångsrik och varaktig viktnedgång för överviktiga och feta är alltså inte stor. De är ju läkare och sådana arbetar med läkemedel och kirurgi. Den enda metod som de anser gett stor och varaktig viktminskning är kirurgi. Vid ”gastric bypass” leds maten förbi magsäcken direkt ner till tunntarmen. I genomsnitt ligger de opererade cirka 20 kilo minus efter 20 år, medan kontrollerna är viktstabila. Men trots de goda resultaten verkar inte ens kirurger tro att det är en framgångsväg att operera bort fetmaepidemin.

Själv tror jag inte att problemet sitter i magen utan i hjärnan. Att äta för mycket, eller för lite, är en ätstörning som handlar om felaktiga föreställningar och människans förhållande till sin egen kropp. Och personens livsstil. Den överviktige måste först se problemet och dess konsekvenser på den kortsiktiga och långsiktiga hälsan, och acceptera sin situation. Sedan kan information om kost och motion leda till en ny livstil, med massor av belöningar längs vägen. Men det krävs alltså en stor egeninsats, inte läkemedel, och inte kirurgi, utan att man tar sig samman.

[ki.se]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Läkarnas syn på bantning

Public Service 680 15/06 07:11

  Ta sig samman

amorati 517 15/06 07:18

  Att banta eller sluta röka eller supa

Public Service 598 15/06 11:17Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 15
Web Analytics