Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Skräpmat och psykisk ohälsa

10/11 10:31
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Jag råkade läsa den intressanta artikeln "Industrin kopplar onyttig kost till depression" i SvD. Här följer en resumé:


Redan på 1990-talet såg Harvardprofessorn Paul Ridker ett samband mellan låggradig kronisk inflammation å ena sidan, och hjärtsjukdom och skador på blodkärl å andra. Vad är då en inflammation? Jo, ett tecken på att kroppens immunförsvar är engagerat - vilket visar sig genom rodnad, svullnad eller smärta någonstans på kroppen. I kostsammanhang talar man om en låggradig inflammation, som inte syns utanpå, men som är kronisk - ständigt pågående. På senare år har man lyft fram den kroniska låggradiga inflammation som en viktig orsak till hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, cancer och demens. Tidigare forskning talar för en koppling mellan matvanor och depression, liksom mellan inflammation i kroppen och depression. De senaste åren har det kommit flera epidemiologiska studier som publicerats i ansedda tidskrifter där man sett kopplingar även till bipolär sjukdom, schizofreni och ADHD, samt eventuellt till autism.

I fjol publicerade forskare vid Harvard School of Public Health en stor studie i tidskriften Brain, Behaviour and Immunity, där man för första gången kunde påvisa sambandet mellan vår västerländska diets inflammatoriska verkan och vår allt sämre psykiska hälsa. Forskarna hade mellan 1996-2008 följt 43,685 kvinnor i åldern 50–77 år. Ingen av kvinnorna hade diagnostiserats för depression. Sex gånger kartlades kvinnornas ätvanor och samtidigt togs blodprover (bland annat en snabbsänka, CPR), för att spåra tecken på kronisk inflammation. Under studien fick 2,594 kvinnor både diagnosen depression och behandling med antidepressiva medel. Räknar man dem som fick antingen diagnosen depression eller behandling, ökade antalet till 6,446. Kvinnor som drack mycket läskedryck, och åt mycket vitt mjöl, rött kött och Omega 6-fett löpte 29-41 procent större risk att drabbas av depression än de som åt mat som var mindre inflammationsdrivande. Vin i måttliga mängder, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker, alltså medelhavsmat, skyddar mot inflammation.I oktober 2015 publicerade forskningsnätverket International Life Science Institute, ILSI, en artikel i British Journal of Nutrition med liknande slutsatser (ILSI kontrolleras av en lång rad globala livsmedelsindustrier som Coca Cola, Nestlé, Procter & Gamble och Monsanto). I rapporten pekar man på behovet av nya metoder för att mäta inflammation och hur den påverkas av enskilda livsmedel, men slutsatsen är ändå att det nu är ställt utom all tvivel att låggradig inflammation kan kopplas till en lång rad välfärdssjukdomar, som i sin tur är kopplade till kvaliteten på fett och kolhydrater.

Läs även "Inflammationsdrivande mat kopplas till depression".

Läs även "Sanna Ehdin om kost och inflammation".
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Skräpmat och psykisk ohälsa

Public Service 1252 10/11 10:31Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 24
Web Analytics