Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Rehabiliteringsgarantin ifrågasätts

28/10 09:58
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Psykisk ohälsa står för 40 procent av alla sjukskrivningar och är idag den främsta anledningen till sjukfrånvaro. Kostnaden är omkring 70 miljarder årligen. Det var för att möta de ökande sjukskrivningarna som Alliansregeringen införde rehabiliteringsgarantin 2008. Landstingen fick pengar för att de sjukskrivna skulle erbjudas behandling så att de snabbt skulle kunna återgå till arbetet. Som ett resultat har tillgången till KBT, kognitiv beteendeterapi, ökat kraftigt.

Riksrevisionen, som på riksdagens uppdrag granskar statens verksamhet, visar i en rapport att staten under 7 år har satsat drygt 6 miljarder för att få de psykisk sjuka tillbaka till arbetet. Men enligt rapporten får de psykiskt sjuka inte den hjälp de behöver och garantin har inte bidragit till att fler har börjat arbeta igen.

Riksrevisionen kritiserar läkarnas bedömningar och menar att de inte håller måttet. Om dessutom behandlaren enbart har grundläggande KBT-utbildning är risken stor att patienterna inte får den hjälp de behöver. Ett annat problem är att väntetiderna för behandling är långa, på sina håll upp till ett år. Eftersom det inte finns något krav på uppföljning av rehabiliteringsgarantin går det inte heller att avgöra om patienterna blir hjälpta av behandlingen.

Riksrevisionen grundar sina slutsatser på flera utvärderingar som gjorts av bland andra Socialstyrelsen, Karolinska institutet och Inspektionen för socialförsäkring. En utvärdering kom fram till att om personer med psykisk ohälsa får kognitiv beteendeterapi innan de hunnit bli sjukskrivna för sin ohälsa så minskar deras sjukfrånvaro med ungefär 35 procent per år. Men i övrigt har få positiva effekter kunnat ses. Riksrevisionens rekommendation är ett ökat fokus på arbetsåtergång om regeringen ska ha kvar rehabiliteringsgarantin. Ett annat alternativ är att lägga ner den.

[www.vardforbundet.se]

Länk till Riksrevisionens rapport: [www.riksrevisionen.se]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Rehabiliteringsgarantin ifrågasätts

Public Service 969 28/10 09:58

  Prykoterapueter om rehab-garantin

Public Service 666 08/11 00:55Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 25
Web Analytics