Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Lyssna till ditt hjärta

28/12 16:34
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Jag råkade läsa "The mind-bending effects of feeling two hearts" av David Robson på BBC. Artikeln handlar om den hjärtsjuke Carlos, vars sinnelag förändras efter att han fått en mekanisk pump inopererad, för att den som ett extra hjärta skulle avlasta hans egen försvagade hjärtmuskel. Pumpen satt längre ner i buken och Carlos kunde kände "bulan", dvs. det mekaniska hjärtat, slå ett pumpslag varje sekund. Men Carlos ogillade känslan. Pumpens takt tycktes ersätta hans riktiga hjärtas puls, en sensation som gav honom en skev kroppsuppfattning: maskinens dunkade ovanför naveln, gav Carlos en kuslig och obehaglig känsla av att hans bröst hade sjunkit ner i buken.

Efter att Agustin Ibanez, hjärnforskare vid Universidad Favaloro i Buenos Aires, hade träffat Carlos, misstänkte han att läkarna hade ändrat patientens kognition när de ersatte hans hjärta: Carlos skulle nu tänka, känna och agera annorlunda på grund av implantatet. Man talar ofta om att "följa hjärtat", men det är först nyligen som forskare har kunnat visa att det faktiskt finns en bokstavlig sanning i klyschan; det finns ett påtagligt samband mellan den bultande muskelklumpen och våra emotioner och vår mystiska "intuition" - allt från empati för en annan persons smärta till föraningar om att din partner är otrogen kan härröra från subtila signaler i ditt hjärta och resten av kroppen.

Carlos, mannen som känner två hjärtans slag, gav Ibanez en unik möjlighet att testa sanningshalten i urgamla spekulationer om hjärtat roll i kognition. Aristoteles, till exempel, efter att ha vidrört hjärnbarkens svala, fuktiga gråa substans, antog att hjärnans huvudsakliga funktion var att kyla ner hjärtats passionerade utbrott - som han ansåg vara själens säte. Av liknande skäl såg balsamerare i det forntida Egypten till att lägga tillbaka hjärtat i bröstet, men avlägsnade gladeligen skallens "utfyllnad" från huvudet. Tanken att hjärtat är våra känslors hemvist har dröjt kvar; det visar sig än idag i alla metaforer i sånger och dagligt tal som vi använder för att beskriva kärlek, längtan, sorg och andra känslor.

William James, den moderna psykologins fader, ansåg att känslor egentligen är en återkopplingscykel mellan kropp och hjärna. Det är hjärnan som registrerar ett hot intellektuellt - men det är vår medvetenhet om den högre hjärtfrekvensen och de svettiga handflatorna som förvandlar ett abstrakt begrepp till instinktiva känslor. William James' idéer ledde även till frågor om olika kroppsmedvetenhet skulle ge upphov till olika känsloliv. Idén var svår att testa, men nu, hundra år senare, har forskare undersökt saken.

Forskarna bad deltagarna i studierna att räkna sina hjärtslag, enbart med ledning av deras känslor i bröstet; de fick alltså inte sätta handen på hjärtat eller aktivt ta sin puls. Omkring var fjärde person missade målet med ca 50%, vilket tyder på att de har liten eller ingen uppfattning om sina inre kroppsrörelser; bara en fjärdedel nådde 80% noggrannhet. Efter att ha testat deras hjärtmedvetenhet, gav forskarna sedan deltagarna olika kognitiva tester. William James visade sig ha haft helt rätt - personer med större kroppslig medvetenhet tenderar att reagera intensivare på känsloladdade bilder, och bli mer rörda av dem; de är också bättre på att beskriva sina känslor. Denna känslighet verkar utvidgas till andras känslor - de är bättre på att känna igen känslor i andras ansikten - och de lär sig också snabbare att undvika hot. Med andra ord, människor som är i samklang med sina kroppar har ett rikare och mer levande känsloliv - i både livets upp- och nedgångar. "Vi kanske inte kan beskriva en angenäm upplevelses speciella fysiologiska signatur, men vi skulle nog känna igen känslorna när de inträffar", säger Dani Furman vid University of California, Berkeley.

Enligt en studie av Barney Dunn, klinisk psykolog vid University of Exeter, kan dessa hemliga kroppssignaler också ligga bakom vår intuition - den odefinierbara föraning som du får till exempel med en vinnande hand i poker. Uppgiften i studien var enkel: försökspersonerna ombads att välja kort från fyra kortlekar - de vann pengar om kortets färg matchade ett annat, uppåtvänt korts. Spelet var riggat så att det var lite mer sannolikt att vinna om du valt ett kort från två av kortlekarna, och att förlora från de andra två. Dunn fann att de människor som kunde känna sina hjärtslag med störst noggrannhet tenderade att plocka från vissa kortlekar, medan de med dålig interoception var mer benägna att välja på måfå. De kroppsligt medvetna människorna hade inte alltid rätt - de var de största förlorarna liksom de främsta vinnarna - men poängen är att de var mer benägna att följa sin intuition.

Så folktron kan ha rätt: människor som står i kontakt med sina hjärtan låter sig oftare styras av sina instinkter - på gott och ont. Allt detta fick Ibanez att undra vad som skulle hända om man fick ett konstgjort hjärta? Om Carlos upplevt betydande förändringar, skulle det ge viktiga nya bevis för att vårt psyke sträcker sig långt bortom hjärnan. Och det är precis vad han fann. När Carlos till exempel uppgav sin puls, följde han maskinens rytm snarare än de egna hjärtslagen. Detta faktum förändrade även andra uppfattningar om hans kropp - till exempel att hans bröst tycktes bli större - vilket kanske var förväntat; på något sätt hade extrahjärtats läge skapat en sensation lik den berömda "rubber hand illusion". Det verkade också ha förändrat vissa sociala och emotionella färdigheter. Carlos tycktes till exempel sakna empati när han fick se bilder av människor som råkat ut för en smärtsam olycka. Han hade också problem att läsa andras motiv, och framför allt, sakna intuitiv beslutsfattande - alla förmågor som är i linje med idén att kroppen styr emotionell kognition.

Tyvärr dog Carlos under senare behandlingar - men Ibanez hoppas nu kunna fortsätta sina studier med andra patienter. Han utför för närvarande tester på människor som genomgår en fullständig hjärttransplantation för att se om det skulle kunna påverka interoception. Ett utskuret hjärta innebär en skadad vagusnerv, vilket innebär att de interna signaler som normalt sänds från hjärtat till hjärnan upphör, vilket sedan kan påverka deras kognition. Dessutom studerar Ibanez om ett fel i kopplingen mellan kropp och hjärna kan leda till märkliga depersonalisationsstörningar, där patienter har en kuslig känsla av att inte leva i sin egen kropp. "Jag känner mig som om jag inte är vid liv, som om min kropp är ett tomt, livlöst skal. Jag verkar promenera i en värld jag igenkänner men inte känner", berättade en patient. Ibanez har funnit att sådana patienter tenderar att visa sämre interoception och hjärnröntgen tyder på att detta är ett resultat av ett sammanbrott i kommunikationen i främre insula - ett djupt veck i cortex som är inblandat i kroppsmedvetenhet, känslouppfattning, empati, beslutsfattande och självkänsla.

Dunn ser en relevans för depression. "Just nu kopplas terapi till huvudet - vi ändrar vad klienten tänker och litar på att deras känslor kommer att följa efter. Men jag slog ofta i väggen: de säger att de känner till dessa saker intellektuellt, men känslomässigt kan de inte känna det", säger han. Även efter att terapin har skapat ett mer positivt tänkande, kan patienten fortfarande ha svårt att känna till exempel glädje - ett problem som Dunn misstänker kan komma från dålig interoception.

Dani Furman har funnit att personer med djupare depression (men utan andra komplikationer till exempel ångest) får kämpa för att känna sina egna hjärtslag; och ju sämre deras medvetenhet är, desto mindre sannolikt är det att de skulle få positiva erfarenheter i sina dagliga liv. Och dålig kroppsuppfattning verkar även vara kopplat till obeslutsamhet - ett problem som ger många människor depression. Furman betonar dock att det kan finnas många olika typer av depression, och dålig kroppsmedvetenhet kanske bara påverkar en del av dem.

Det är inte klart varför vissa människor har minskad kroppslig medvetenhet, men Dunn tror att förmågan kan tränas upp, med övning. Han undersöker för närvarande användningen av mindfulness-baserad terapi, som uppmuntrar människor att fokusera på kroppens förnimmelser. Utmaningen är att känna igen känslor, även om de är obehagliga, utan att reagera på dem på ett reflexmässig sätt. Du bör då bli bättre på att använda kroppen som en "emotionell barometer" för att informera dig om din sinnesstämning och besluta hur du ska agera. En annan grupp har utformat ett primitivt dataspel som ber dig att knacka med en nyckel vart fjärde hjärtslag, och som blinkar rött när du har fel, vilket ger en feedback som borde öka kroppsmedvetenheten.

Så vad väntar du på? Du kan njuta av ett rikare, mer känslosamt liv! Ställ in dig på världens sensoriska njutningar, och fatta bättre beslut - allt du behöver göra är att lyssna till ditt hjärta!
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Lyssna till ditt hjärta

Public Service 2114 28/12 16:34

  Interoception

Anonym användare 618 29/12 14:26

  Kropp och psyke

Public Service 606 29/12 14:56

  Kärlek

Anonym användare 594 29/12 14:58

  Kärlek och hat

Public Service 710 29/12 15:13

  Fight or flight

Anonym användare 568 29/12 15:29

  Tydliga tecken

Public Service 628 29/12 15:44

  Libido eller Eros?

Anonym användare 797 29/12 16:18

  Re: Libido eller Eros?

Public Service 597 29/12 21:42

  Kärleken

Anonym användare 508 29/12 21:56

  Den magiska kärleken

Public Service 636 29/12 22:16

  Re: Den magiska kärleken

Anonym användare 617 29/12 22:32

  Magi

Public Service 590 29/12 22:44

  Re: Magi

Anonym användare 546 29/12 22:48

  Kärlek och reproduktion

Public Service 583 29/12 22:58

  Re: Kärlek och reproduktion

Anonym användare 581 29/12 23:03

  Homosexualitet

Public Service 573 29/12 23:15

  Re: Homosexualitet

Anonym användare 506 29/12 23:17

  Re: Homosexualitet

Public Service 550 29/12 23:24

  Re: Homosexualitet

Anonym användare 600 29/12 23:42

  Triggad gen

Public Service 605 29/12 23:49

  Är det så

Anonym användare 587 29/12 23:58

  Re: Är det så

Public Service 543 30/12 00:04

  Re: Är det så

Anonym användare 588 30/12 00:06

  Re: Är det så

Public Service 596 30/12 00:10

  Re: Är det så

Anonym användare 541 30/12 00:12

  Laddat

Public Service 625 30/12 00:18

  Re: Laddat

Anonym användare 556 30/12 00:28

  Neutrala studier

Public Service 615 30/12 00:36

  Här är en länk

Anonym användare 930 30/12 12:05Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 10
Web Analytics