Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Minne och medvetande

21/04 20:14
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:

Den mänskliga hjärnan är det mest komplexa system vi känner till. Den innehåller omkring 100 miljarder nervceller vars nervtrådar skulle nå runt jorden fyra gånger. Våra hjärnor är bilaterala, mycket redundanta, flexibla system som kan räkna, jämföra, tänka, reflektera, planera, förutse och drömma, för att bara nämna ett fåtal av dess tusentals funktioner. De möjliggör att minnas händelser, att vara medvetna om världen omkring oss, och att vara medvetna om oss själva. På grund av vår tänkande hjärna kategoriseras människan (av andra människor) som Homo sapiens sapiens, varelser som tänker om tänkandet. Varje hjärna är ett pågående process som kombinerar nedärvda anlag, en livstid av social och personlig utveckling, medvetenhet och ackumulerade minnen.

MINNET är inte en plats i hjärnan, likt en skokartong, där saker kan lagras. Minnen är specifika nervbanor som aktiveras varje gång vi minns "något”. Lagring och hämtning av minnen i våra hjärnor sker varje dag. Det finns olika typer av minnen. Några långsiktiga minnen varar livet ut, medan kortsiktiga minnen raderas snabbt.
Korttidsminnet är "arbetsminnet”; där vi kan lagra ett telefonnummer en liten stund tills vi inte längre behöver det. De flesta korta minnen varar bara en kort stund. Långsiktiga minnen kan hålla en livstid, och ju mer användbara de är för vår överlevnad och välfärd, desto längre varar de. Ibland är dessa minnen smärtsamma, andra tider lyckliga.
Semantiskta minne är faktabaserat. Vi använder semantiska minnet när vi minns namnet på en huvudstad, eller att Times Square är beläget i New York City. Processuella minnen är relaterade till motorisk aktivitet. Det är anledningen till att vi inte behöver lära oss att cykla varje gång vi vill ta en cykeltur. Episodiskt minne håller reda på våra personliga erfarenheter, oftast med oss själva i centrum. Vilka var vi med på vår resa till New York? När vi var där? Var det roligt, eller var det en mardröm av buller och förvirring, eller kanske bådadera?

Episodiskt minne uppstår i hjärnans frontala cortex, som är den sista att utvecklas hos barn, och den första att bryta ner senare i livet. När vi sover, sorteras och konsolideras dagens minnen, och levereras sedan till de områden i hjärnan som svarar för långtidsminnet. Våra starkaste minnen är förknippade med känslor. Minnen fördjupas av starka känslomässiga upplevelser, intensiva känslor producera starka minnen. Även om fysisk smärta också blir ihågkommen, blir känslomässig smärta återupplevd. När vi kommer ihåg en intensiv känslomässig händelse, upplever vi det hela igen, nästan som om det hände för första gången. En effektiv men ofta frustrerande process som sker i vår hjärna är när minnet ”redigeras”. under konsolideringsprocessen modifieras och förvanskas alltid de långsiktiga minnena. Förvanskningarna kan innebära förlängning eller förkortning av tidsvaraktigheter, fysiska avstånd, eller objekts storlek och omfattning.

Känd som ”commoning”, återskapar hjärnan ett minne bara så tillräckligt detaljerat att vi kan påminna oss minnets viktigaste aspekter, men inte tillräckligt för att minnas specifika detaljer. Andra förvanskningar inkluderar uppfinning av nya egenheter som fyller luckorna i det ursprungliga minnet, eller en sammanslagning av delar från två eller flera helt olika upplevelser. Det är därför vi inte alltid kommer ihåg händelser precis som de hände, eller varför två eller fler personer bevittnar samma händelse kan ha väldigt olika minnen av händelsen.
Med tanke på antalet minnen som behandlas varje dag, sparar commoning minneskapacitet utan att hota vår överlevnad. Detta är en klassisk avvägning mellan kvaliteten på ett minne och minnesbandbredd. Och ändå… när vi blir distraherade, kan vi alla glömma.

De flesta av våra erfarenheter slussas slutligen genom hippocampus, centrum för minnesbearbetning. Den största anledningen till att lukt och smak utlöser starka minnen är att de är direktkopplade till hippocampus; de behöver inte gå igenom andra relästationer i hjärnan.
De flesta av oss har hört talas om déjà vu, känslan av att en okänd omständighet eller serie av händelser har hänt oss tidigare. Detta inträffar hos epilepsipatienter där minnet är inblandade, men den direkta orsaken är okänd. Jamais vu är mindre känt men är precis tvärtom, känslan att något välkänt verkar helt obekant för dig. En sådan erfarenhet kan uppstå när du stirrar på ett bekant objekt, där objektet förlorar sina välbekanta egenheter och omvandlas till ett osammanhängande blurr.

Men vi människor lagrar även information på andra platser än i våra hjärnor; de kallas är externa minnen. Det kan vara böcker, tidningar, tidskrifter, recept, till och med tatueringar, samt digitala lagringsenheter såsom datorer, mobiltelefoner, TV-spel, och ljud- och videoinspelningar.
En av de mest tillfredsställande aspekterna av externa minnen är vår förmåga att lagra information i andras hjärnor. Närhelst du har en konversation med en familjemedlem eller nära vän, bygger ni in minnen i varandras hjärnor; du lagrar dina vänners erfarenheter och dina vänner lagrar dina. Det handlar om att dela, såväl om en form av odödlighet.

Först nyligen har hjärnforskare genomfört ett banbrytande experiment rörande en annan form av externt minne; med enorma konsekvenser. För första gången har forskare registrerat ett minne på en bandspelare (i form av en serie pulser) hippocampus från en mus som utförde en viss uppgift, och sedan raderat minnet i musens hjärna så att musen inte längre kunde komma ihåg hur man utförde uppgiften, och sedan återinförde man minnet i musens hippocampus med de ursprungliga pulserna från bandspelaren. Musen "kom då ihåg" hur den skulle utföra sitt uppdrag. Forskarna kunde lika gärna ha kopplat in minneskortet i en annan mus. Tänk på alla de saker du snabbt kunnat lära dig genom att använda den här metoden! Att förvärva ett nytt språk skulle säkert vara lättare. Konsekvenserna av denna forskning är enorma och lovar att öppna nya vägar inom medicin, moral och etik, och vardagslivet.

MEDVETANDET.
Bakterier, svampar och växter är pre-conscious. De har inga nervceller, men kan känna av förändringar i sin miljö och svara på den. Det sanna medvetandet uppstod i djur för runt 600 miljoner år sedan. Djur var de första varelserna som bearbetade sensorisk information med hjälp av nervceller. Utan minne, skulle det inte finnas någon medvetenhet. Alla djur, stora som små, är medvetna om sin omgivning.

Att vara medveten innebär att vi kan urskilja skillnaden mellan saker. Om allt var exakt detsamma, skulle vi inte kunna skilja något från allt det andra. Då skulle det inte finnas något medvetande. Allt levande känner av vad som händer omkring dem och kan svara på något sätt. Olika varelser, inklusive människan, har utvecklat olika grader och metoder för medvetandet. Olika varelser har olika sätt att uppleva världen. Fjärilar ser, men hör inte. Fladdermöss hör, men ser inte. Vissa spindlar kan vare sig se eller höra; de "känner" sig fram. Maskar har vare sig ögon eller öron, men upptäcker rörelser genom marken. Alla varelser gynnas av någon form av medvetande.

Medvetandet innebär lärande, som är beroende av förmågan att spara och hämta information samt att utveckla nya beteenden som svar på miljöns utmaningar. Medvetandet innehåller också utforskande, känslotillstånd såsom kamp eller flykt, mönsterigenkänning, signalering, mimik, uppvaktning, och socialt utbyte.

Självmedvetande är hjärnans inre reflektion av sig själv, och dess intressen. Människor är självmedvetna. Min hjärna, och din, är inte bara medveten om sin omgivning, den är medveten om sig själv. Även om vi ofta tar det för givet, har var och en av oss en unik förmåga att övervaka våra egna tankar, känslor och handlingar. För att en hjärna ska vara självmedveten måste den kunna representera verkligheten symboliskt, vilket innebär användning av symboler såsom markeringar, visuella former och mönster, rytmiska och tonala mönster. Externa långtidsminnen är ett huvudkrav för en självmedveten hjärna. Per definition måste en självmedveten hjärna också omfatta språk, med en medfödd uppsättning grammatiska regler, eller syntax. För en hjärna att vara självmedvetna, måste den kunna tänka abstrakt, fråga, förutsäga, generalisera, kategorisera, och resonera. Andra egenskaper som definierar självmedvetenhet kan innefatta komplexa känslotillstånd, användning av metaforer och analogier, bildandet av nya idéer, moral, empati, samarbete och altruism på hög nivå, kreativitet, insikt, långsiktig planering, förmåga till andlighet och kulturellt utbyte.

Gemensamt medvetande är gruppidentitet och medvetenhet, som kännetecknas av ett gemensamt syfte. Grupper som bildar en gemensam medvetenhet inkluderar, men är inte begränsade till, nationer, städer, stadsdelar, familjer, idrottslag, körer, intresseklubbar, klasser som träffas regelbundet. Supermedvetande är medvetande om framtiden. Supermedvetande kan bero av utvecklingen av en självmedvetenhet som leder till skapandet av en människa/maskin-hybrid, eller en superintelligent robot eller dator som kan replikera och anpassa sig till sin omgivning.

Spännande fortsättning följer...

[naturescienceart.org]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Minne och medvetande

Public Service 2760 21/04 20:14Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 14
Web Analytics