Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Aspergers syndrom och Illeism

Anonym användare
30/12 20:23
1 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Det tillstånd som än så länge har namnet Aspergers Syndrom (DSM-IV) är en diagnos som innebär så kallad "högfungerande" autism. Som med alla andra psykiatriska diagnoser är alla människor med Aspergers syndrom olika och har olika funktionsnivå.

Här är en lista på olika egenskaper som någon med Aspberger kan uppvisa:

Repetetiva rutiner eller ritualer.
Man kan engagera sig i uppgifter länge i sträck.
Man har för det mesta ett uttryckslöst ansiktsuttryck.
Känner inte alltid igen ansikten genast.
Känslig för ljud, beröring, smak, synintryck och lukt.
Känslig för vilken konsistens mat har.
Excentrisk personliget.
Idiosynkront förhållande till objekt (idiosynkrasi, svårförklarlig intensiv motvilja eller överkänslighet).
Mycket upptagen med sin egen agenda, ett uppehållande i den egna världen.
Mycket begåvad i ett eller flera omrården.
Enkelspårighet.
Tycke och smak kan vara väldigt rigid.
Kan spendera timmar i biblioteket med att forska om ett ämne i många böcker. Älskar att lära sig och att ta in information.
Kan ha svårt att stanna kvar på universitetet trots en relativt hög intelligens.
Begränsade intressen / intensivt fokus på ett eller två ämnen.
Ovanliga intressen.
Samlar på saker.
Klumpighet / okoordinerat rörelsemönster.
Har ofta ett underligt tal / talar som små professorer, talar om sig själv i tredje person.
Problem med icke-verbal kommunikation: har svårt att läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och ton.
Kan ofta repetera vad någon annan just har sagt.
Duktig på utantillkunskap.

I relationer kan någon med Asperbergs Syndrom bli ganska defensiv och det kan vändas till verbala smädelser då personen försöker kontrollera kommunikationen för att den ska passa personens världssyn.

Önskar ofta vänskap och social kontakt men har svårt att skapa och upprätthålla dem.
Stänger av i sociala situationer.
Undviker sociala samlingar.
Ointresserad av andra människor.
Kan ibland sakna empati.
Har svårt att förstå andras känslor.
Kan vara besatt av att tala om sina vänner för att bevisa att man är "normal".
Rigid socialt beteende eftersom man är oförmögen att spontant anpassa sig till förändringar i sociala situationer.
Har en stark längtan att informera och det kan resultera i att man är burdus / oförskämd.
Mycket upptagen med den egna agendan.
Har svårt för småprat.

Att tala om sig själv i tredje person kallas Illeism det kan finnas kopplingar till Aspbergers Syndrom men även till personlighetsstörningen Narcissism. Alltsedan forskare började studera Aspbergers Sydrom på 40-talet så har det kontinuerligt rapporterats att människor med tillståndet saknar en känsla för vem de är.

Att inte ha en känsla för vem man är kan ha många implikationer såklart. Kanske är man ambivalent i sitt sökande och har svårt att göra viktiga ställningstaganden trots att man har alla fakta på hand. Kanske forskar man oförtröttligt vidare i bok efter bok om fakta i ämnen som man rent emotionellt har svårt att omsluta eller som man kan ha svårt att få en överblick över. Kanske fascineras man av andras förmågor som man själv inte har. Kanske har man i diskussioner svårt att förstå andra människor då man har svårt att tolka sådana signaler som inte är direkta och konkreta. I många fall kan säkert ett specifikt släktskap med viktiga personer vara ett substitut för den identitet man själv saknar. Kanske har man svårt att ibland säga "jag" i sammanhanget man talar om och refererar istället till sig själv i tredje person.

Illeism är inte ett psykiatriskt tillstånd men det kan i vissa fall vara symptomatiskt med ett sådant. Så om du är en illeist kan du vara en narcissist eller ha Aspbergers Syndrom. Om inget av det är fallet så har du ingen ursäkt. Du har då helt enkelt ovanan att vara riktigt irriterande för nästan alla du möter.

"Det är framför allt inom två områden som funktionshindret innebär svårigheter: socialt samspel och begränsade beteenden, aktiviteter och intressen. För att man ska ställa diagnosen Aspergers Syndrom, måste svårigheterna medföra allvarliga problem i vardagen."

[www.autismforum.se]

30 dec. 2013
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Aspergers syndrom och Illeism

Anonym användare 5745 30/12 20:23

  Rainman

Anonym användare 844 11/04 10:38Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 18
Web Analytics