Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Autism

Anonym användare
20/12 10:41
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Det verkar som om det inte bara är så att fler autismdiagnoser görs, utan att tillståndet autism faktiskt också ökar. Vad det beror på vet ingen, men man tittar på både miljö och gener. Det är tydligt att det finns en ärftlighet och att gener spelar stor roll. Tittar man på enäggstvillingar så ser man ofta att båda barnen har autism, och i de fall bara ena tvillingen har autism så har ofta den andra tvillingen en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD. Det finns märkligt nog en markant skyddsfaktor för flickor, som mer sällan drabbas av autism. På senare tid har man också gjort kopplingar till inflammationer och sett hur "autistiska" möss som botats från så kallad läckande tarm, fått ett mindre autistiskt beteende. Man har också visat att inte bara autistiska tillstånd ökar, utan även andra sjukdomar ökar.

Klart är i alla fall att autism inte har med bristande anknytning att göra, i alla fall inte som orsakssamband. Att anknytningen kan bli lidande mellan ett autistiskt barn och dess förälder är en annan sak som såklart ökar problematiken.

I nya DSM-5 förändras kriterierna och klassificeringen av autism-tillstånd. Diagnosen Aspergers syndrom tas bort tillsammans med några andra underkategorier till diagnosen Autism, bland annat A-typisk autism. Istället benämns tillståndet med Autismspektrumtilltånd med olika bestämda funktionsnedsättningar i olika grad. Jag tycker att det är bra eftersom det beskriver mer exakt en persons problem, än en diagnos som Asperger.

Autism har varit en diagnos som ställs om problemen iakttas före tre års ålder. Uppstår de senare, eller om alla kriterier inte finns med så kan diagnosen a-typisk autism behöva ställas. Aspergerdiagnosen innebär högfungerande autism som trots ordet "högfungerande" har stora svårgheter i vardagen.

Asperger syndrom innebär bristande social förmåga, ofta mycket specifika specialintressen, ett svart-vitt tänkande, problem med mentalisering (theory-of-mind) och därmed med fantasi och abstrakt tänkande.

Man kan ha svårt att se helheten i ett problem och ser istället detaljer och fakta. Människor med asperbers syndrom har ofta mycket kunskap i ett speciellt ämne och om det ämnet har de skaffat alla faktakunskaper. I diskussioner med andra kan man ha problem att förstå andras synvinkel, tankar och känslor och man kan ha mycket svårt att fantisera och föreställa sig abstrakta saker. Det innebär att man inte kan ta in andras idéer och tankar om ett problem, utan håller fast vid sina egna.

Man kan till exempel ha lätt för att istället för att njuta av livet ta fram fakta och statistik om vilka människor som är lyckligast och varför, men svårt att själv ta del av detta då det krävs att man ger sig hän, har fantasi, har social förmåga och kan tänka abstrakt.
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Autism

Anonym användare 2212 20/12 10:41

  En person jag känner

Public Service 856 20/12 13:10

  Diagnoser

Anonym användare 813 20/12 20:07

  Nya rön om autism

Public Service 1364 04/05 06:25Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 12
Web Analytics