Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Kyrklig strukturomvandling

11/09 04:23
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Sedan kyrkan skildes från staten tappar Svenska kyrkan ungefär 60,000 medlemmar varje år. Vid årsskiftet var 67,5 procent av svenskarna med i Svenska kyrkan, men år 2020 beräknas andelen ha minskat till under 60 procent, eller med en miljon färre medlemmar på 10 år. Som en följd av fanflykten de sista decennierna har nedlagda kyrkor blivit ett växande problem för Svenska kyrkan som nu tvingas besluta vad man ska göra med sina drygt 3000 kyrkor, som ingen vill gå till. Mellan åren 2000-2010 har 47 kyrkor tagits ur bruk; vissa har köpts av privatpersoner eller företag, några har rivits.Caroli kyrka i Malmö, byggdes 1880, men kyrkans rötter kan följas till 1693 då Karl XI gav Malmös många tyskar tillstånd att bilda en egen församling i staden. Tyskarna i Malmö minskade med åren, så 1830 blev gudstjänsterna svenska och 50 år senare beslutade man att riva den tyska kyrkan för att ge plats för en svensk församlingskyrka. Den nya Caroli kyrka (och St Pauli kyrka) ritades av arkitekten Emil Viktor Langlet från Stockholm. 2010 avsakraliserades och såldes Caroli kyrka till Fastighets AB Carolus 32, som även äger den närbelägna gallerian Caroli City. Malmöbor har i Sydsvenskan kunnat läsa att kyrkobyggnaden ska renoveras, och sedan fungera som en naturlig mötesplats för allmänheten i Malmö, kanske som saluhall, kanske som köpcentrum. I samband med att länsstyrelsen gett tillstånd att ta bort kyrkbänkar, predikstol, altare och altartavla, arrangerades där modedesigntävlingen "Red Carpet" med catwalk och allt. Finalen gick av stapeln den 14 maj 2013, och vanns av Isabella Barghi. Juryns motivering: ”Isabellas plagg andas både old-school glamour från 30-talets Hollywood, samtidigt som det känns väldigt nutida och modern filmstjärna på Cannes filmfestival. Plagget är klassiskt, välgjort och mycket smakfullt”.


Till vänster: design Isabella Barghi, í mitten: design: Annika Nigård, till höger: design: Vanessa Hansen

Rosengårds kyrka i Malmö avlystes 2000 och används nu som fritidsgård. S:ta Katarina kyrka (Malmö) har använts av en frikyrka men står nu tom. I Skåne stängdes dessutom Odarslövs kyrka 1990 och avlystes 2002. S:t Ibbs nya kyrka (Ven) avkristnades 2003 och är museum sedan 2005. S:t Petri klosterkyrka (Ystad) är också museum. Stenbockskyrkan (Helsingborg) upphörde att vara kyrka 2008. Örja kyrka avkristnades 2005 och såldes som privatbostad 2012.

Maglarps nya kyrka byggdes 1907–1908 med tanken att den gamla kyrkan skulle bort, så klockorna togs ner och hängdes upp i den nya kyrkan istället. Men den gamla medeltidskyrkan revs aldrig, utan renoverades 1971 och togs i bruk på nytt. Hammarlövs församling hade ytterligare sju kyrkor och vare sig behov av Maglarps nya kyrka eller pengar till en renovering. Den sista gudstjänsten hölls den 16 september 1976. Då öppnades den gamla medeltidskyrkan, ett par kilometer därifrån, efter en omfattande renovering. Kyrkan avkristnades 2006 och revs år 2007. Kyrkans gamla klockor tillverkades 1791; en har nu flyttats tillbaka till Maglarps gamla kyrka, den andra ska hängas upp i en klockstapel som ska byggas på platsen där ett träkors markerar altarets placering i kyrkan. Samtidigt växer ett helt nytt villasamhälle upp strax intill, förmodligen bebott av sekulära och ateister.


Per Johansson från Skånska Klockgjuteriet lastar Maglarps kyrkklockor på sin bil

Fler kyrkor kommer att tas ur bruk, men så länge man inte har rivit kan man ångra sig...

Stora Hammars gamla kyrka i Höllviken uppfördes av den så kallade Oxiemästaren cirka 1150. Den är en av Söderslätts mest välbevarade kyrkor, men så har det inte alltid varit. 1902 stod Stora Hammars nya kyrka klar, och den medeltida kyrkan hade härmed tjänat ut som sockenkyrka. Riksantikvarieämbetet i Stockholm godkände rivningen av den gamla, men på kyrkostämman 1903 beslöt man sig för att kyrkan skulle stå kvar under namnet Ödekyrkan och förfalla. I 25 år pågick förfallet, tills Johan af Klercker, som var riksantikvariets ombud, fick upp ögonen för kyrkan. Johan af Klercker härstammade från den Lovénska släkten, som från slutet av 1700-talet utgjort prästerskapet i bland annat Stora Hammars gamla kyrka. Johan af Klercker startade en insamling i släkten, och 1925 kunde 11,200 kronor överlämnas och användas till ett nytt tak och nya fönster. År 1929 återinvigdes kyrkan och kom att bli släkten Lovéns minneskyrka. Kyrkan håller för den Lovénska släkten även ett kolumbarium, dvs. ett gravvalv för förvaring av gravurnor.Äsch, vadå? Det går ju lika bra för troende att se högmässan på TV, och själv ta en brödbit och en klunk dessertvin...

11 sep. 2013
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Kyrklig strukturomvandling

Public Service 2392 11/09 04:23Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 23
Web Analytics