Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Kan Islam lämna teokratin

Anonym användare
31/03 14:02
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Terrorism är en distraktion. Det är en distraktion från den stora frågan av idag, om Islam och våld. Bara en liten minoritet muslimer bekräftar den sortens våld. En mycket större andel muslimer har överseende med en annan, vagare sorts våld. Det är detta som vi måste konfrontera.

Jag menar teokratins våld. Teokrati är tron på att en religion borde vara absolut kulturellt dominant. Självklart tror den att staten borde driva igenom detta; om staten misslyckas med detta så förlorar den sin legitimitet. Denna teokratiska världssyn är den underliggande orsaken till muslimsk terrorism.

Att döma av dess grundande texter, och dess historia, är Islam en religion som vill vara väldigt fast etablerad. Den vill vara ett lands officiella religion. Den avvisar idén att politik ska bedrivas utan referenser till religion, och den avvisar idén om att olika religioner ska bli behandlade lika. För att vara ärlig så har den en väldigt stark teokratisk tendens.

Men man kan säga samma sak om kristendom, skulle en del säga. Nej, nej, nej. Dess grundande texter avvisar uttryckligen idén om en ny politisk ordning som de gudfruktiga måste skapa. De accepterar legitimiteten av icke-kristliga regler. Men trots dessa texter, gav denna religion (kristendomen) upphov till olika teokratiska imperier, skulle en del säga. Ja, men detta var en felläsning som texterna gradvis eroderade. Och det var denna eroderingsprocess – av att röra sig bort från teokratin – som skapade modern politik.

Så detta är frågan: kan Islam röra sig bort från dess teokratiska tendenser? Jag tycker att den frågan är förbryllande, eftersom teori och praktik tycks stå i strid mot varandra. I teorin finner jag det svårt att se hur den kan, eftersom dess grundande logik verkar vara anti-pluralistisk. Men i praktiken – nå, titta på Asad Shah, affärsinnehavaren i Glasgow var meddelande om mellanreligiös harmoni tycks ha fått honom mördad. Den stora majoriteten av brittiska muslimer verkar verkligen betrakta hans attityd som beundransvärd, och mordet på honom motbjudande. Så brittisk Islam har till stora delar blivit post-teokratiskt.

Krav på att muslimer ska fördöma terrorism tydligare är kontraproduktiva. Självklart fördömer vi det, säger de – genom att be oss om detta stigmatiserar ni oss. Men jag tycker att muslimer borde uppmuntras att fördöma den vagare sortens våld i teokratin, den attityd som vill ha religiös enighet och ser ner på pluralism. Vad vi behöver är en klar rörelse av ”post-teokratiska” muslimer – ”PT muslimer” kanske.

Men kan en sådan rörelse vinna? Kommer inte mer konservativa muslimer alltid att ha starkare anspråk på att de representerar den autentiska traditionen? Vi får vara agnostiska om detta. Religioner är kapabla att utvecklas på överraskande sätt. Romersk katolicism till exempel, tycktes starkt motsätta sig liberal demokrati fram till mitten på 1900-talet. Låt oss hoppas att Shahs död får nytt liv i den reformativa process som redan är på väg i tysthet.


[blogs.spectator.co.uk]
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Kan Islam lämna teokratin

Anonym användare 1020 31/03 14:02

  Muslimska asylansökare konverterar

Public Service 727 04/04 21:03Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 9
Web Analytics