Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Påsken och Hieros gamos

27/03 12:34
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Så här i påskens och vårens tid, är ju seden att fira Jesu död på korset, hans nedstigande till dödsriket, och hans återuppståndelse tre dagar senare - något som för övrigt ingår i den kristna trosbekännelsen:

[...]
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
[...]


Kanske kan det i detta sammanhang vara lämpligt att fundera på om berättelsen om Nya Testamentets påskhändelse varit inspirerad av något äldre event... ja, alltså om Jesus haft en föregångare... till exempel den sumeriske guden Dumuzi (sumeriska: 'trogen son' eller 'sann son', eller Tammuz som han kallades på akkadiska). För Dumuzi/Tammuz fanns i högsta grad i Jesu verklighet; Tamuz var nämligen namnet på den fjärde månaden i den judiska kalendern (juni-juli).

I sumerisk mytologi var Tammuz en herde- och fruktbarhetsgud, som man tillbad och begrät under den hetaste tiden på året, då växterna vissnade och Tammuz begav sig ned i underjorden för att visats där i sex månader. Hans maka var mån- och vishetsgudinnan Inanna (Ishtar) som sörjde honom till den grad att hon begav sig ned i dödsriket för att finna honom och återföra honom levande till jorden. Tammuz kom på så sätt att förknippas med återfödelse.

En sumerisk lertavla från Nippur beskriver det rituella gråtandet: "Hon beklagar dig, min Dumuzi, klagar för dig, veklagan, veklagan, som når öknen - hennes klagan kan nå huset Arali; hon kan nå Bad-tibira; hon kan höras i Dul-Suba; hon kan höras i beteslandet, Dumuzis fårfålla. "O Dumuzi med den vältaliga munnen, med de ständigt vänliga ögonen", snyftar hon gråtande med tårar i ögonen, "O du med den vältaliga munnen, med de ständigt vänliga ögonen", snyftar hon gråtande med tårar i ögonen. "Kamrat, make, herre, söt som dadlar [...] O Dumuzi!" snyftar hon, snyftar hon tårögd.

Begråtandet av Dumuzi/Tammuz nämns även i Hes. 8:14: "Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus."


Taukorset var en symbol för Tammuz, och en föregångare till våra dagars kristna kors.

En viktig fruktbarhetsrit i den sumeriska kulturen var hieros gamos, det heliga bröllopet mellan Dumuzi/Tammuz, gestaltad av kungen, och Inanna, gestaltad av en prästinna. Det årliga bröllopet beskrivs i gamla myter och hymner till hennes ära, nertecknade med kilskrift på lertavlor omkring 1750 f. Kr. gamla redan då. Hör hur kärleken till livet flödar i varje ord och stavelse. En hyllning till livet, inte till döden, som i de abrahamitiska religionerna:

För den vilde tjurens skull badade jag
Jag badade för herden Damuzis skull.
Med välluktande oljor parfymerade jag min kropp
Min mun målade jag med välluktande ambra,
mina ögon målade jag med kol.
Han rättade sina sköna händer efter mitt sköte.
Herden Dumuzi fyllde min famn med grädde och mjölk.
Han smekte håret vid mitt sköte,
Han bevattnade min livmoder.
Han lade sina händer på mitt heliga sköte,
Med grädde gjorde han min svarta båt mjuk,
Med mjölk eggade han min trånga båt.
Smekningar gav han mig på sängen.
Nu skall jag smeka min höge präst i sängen.
Jag skall smeka den trofaste herden Dumuzi.
Jag skall smeka hans lem, landets Herde,
Jag skall kungöra ett ljuvt öde åt honom.


Annars finns det massor av exempel på ett "heligt bröllop" mellan en gud eller gudinna, och en jordisk man eller kvinna, med ett gudabarn som resultat. I Lukasevangeliets skildras hur Jungfru Maria blir befruktad av Gud och föder Guds Son Jesus. Men i ärlighetens namn, inte kan den blodfattige och asexuelle Jesus mäta sig med förebilden Dumuzi/Tammuz, som ångar av brunstig skaparkraft...

Höga Visan, Sångernas Sång, sägs ha sina rötter i kulten kring det heliga bröllopet, hieros gamos.
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Påsken och Hieros gamos

Public Service 1681 27/03 12:34Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 9
Web Analytics