Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Esbaal Ben Beda

17/06 01:24
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Israels antikmyndighet hävdar att arkeologer år 2012 upptäckte 3,000 år gamla krukskärvor vid utgrävningar i Elahdalen i centrala Israel. Intressant i sammanhanget är att man tror sig ha funnit kung Davids palats just i Elahdalen. När skärvorna sattes samman till en stor kruka framträdde en inskription av namnet "Esbaal Ben Beda", vilket är första gången som detta namn upptäckts på en inskription. Krukan tillhörde sannolikt ägaren till ett större kananeiskt jordbruk, som var samtida med kung David, som sägs ha suttit på Judas tron under första hälften av 900-talet f Kr.

Esbaal Ben Beda betyder "Baals man, son av Beda", och Esbaal, betyder "Baals man", som även var namnet på kung Sauls fjärde son, vilket väl är märkligt namn på en judisk kungason, eftersom guden Baal ju var en konkurrent till Jahve.

Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal. (1 Krön 8:33)

I Andra Samuelsboken kallas Esbaal för Is-Boset, "Skammens man", okänt varför. Esbaal efterträdde Saul som kung över Israel, medan David var kung över Juda. Esbaal fick ett tragiskt slut. Han hade bara regerat i 2 år när han mördades i middagssömnen av sina hövitsmän, som skänkte hans huvud till kung David. Esbaal blev bara 40 år. David blev därefter kung över hela Israel. Ja, som det gick till...


Rubrik Medlem Läst av Postat

  Esbaal Ben Beda

Public Service 952 17/06 01:24Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 14
Web Analytics