Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Helgon och martyrer

27/05 21:20
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Sapp: 1. Jesus sände inte de tolv lärjungarna ”ut i världen” i Matt 10 utan det var en sändning till ”de förlorade fåren av Israels hus” (vers 6).

Du har rätt! Jesu förkunnelse gällde enbart judarna, inga andra. Och den så kallade ”missionsbefallningen”, som jag på något sätt kom att blanda in i det här sammanhanget, finns ju i Matt 28:18-20, inte i Matt 10. Fy mig!


Sapp: 2. Det stämmer att Jesu lärjungar ännu väntar på hans återkomst, men det stämmer verkligen inte att Jehovas vittnen tror att Jesus återkom ”någon gång under det första seklet”. De tror att Jesu närvaro eller på grekiska parousia inleddes i himlen år 1914. Den närvaron menar de ska kulminera med Guds krig, Harmageddon, inom en generation från 1914.

Där har du redan kommit med en rättelse! Bra!


Sapp: 3. Martyrskapet: ja lärjungarna skulle komma att möta förföljelse för trons skull, det är Jesus tydlig med, men han uppmuntrade dem aldrig att bli martyrer. Han uppmanar dem istället att ”fly till en annan stad” om de blir förföljda (vers 23). Och Jesu ord kan absolut inte tolkas så att endast de som dör som martyrer blir frälsta, eller att det skulle vara någon slags genväg till frälsning. Däremot är den frälsande tron sådan att den håller även om det skulle gå så illa att man blir dödad för sin tro (vers 22 b).

Den tidiga kyrkan firade martyrernas dödsdagar och gjorde dem till helgon - och ett helgon är en person som sägs ha en exceptionell grad av helighet, eller "likhet med Gud". Den döde martyren och/eller helgonet tänktes leva i himmelen med Gud. När förföljelserna av kristna upphörde i början av 300-talet och allt färre dog martyrdöden fick man börja helgonförklara munkar, eremiter och andra som levt ett särskilt heligt liv, men inte dött martyrdöden. Ansgar var besatt av tanken på att dö som martyr, något som han tyvärr inte fick uppleva. Helgons kvarlevor betraktas som magiska reliker och har använts i kyrkans "healing" i alla tider. Den amerikanske diakonen Jack Sullivan hävdade år 2000 att kardinal John Henry Newman (1801–1890) efter att ha bett till Newman och genom Guds ingripande, på några timmar blev botad från spinal stenos. År 2009 instämde en panel av teologer att Sullivans tillfrisknande var resultatet av hans bön till Newman. Vi talar alltså här om ett mirakel som var direkt följd av en bön till ett helgon.

Martyrer och helgon, ursprungligen samma sak, har alltså direktkontakt med Gud och kan påverka våra liv här och nu på övernaturliga sätt. Det är alltså bäst att hålla sig väl med helgonen! Varför inte be en bön till någon av dem då och då? Det lär finnas 10,000 helgon, ett helgon för varje behov, så ingen lär bli utan. Undrar om det finns ett passande helgon för forumtroll? Kanske St. Isadore of Seville, som är skyddshelgon för datorer och Internet?
Sapp: 4. Och så det där med att ”ta på sig sitt kors” som du menar är ditlagt i efterhand. Jo men public vartenda ord som är nedskrivet är ditlagt i efterhand! Visst kan det vara som du säger att man har lagt ord i Jesu mun som han aldrig har sagt ordagrant och man kan i det avseendet ifrågasätta snart sagt varje vers som tillskrivs Kristus. Man kan vara jättekonspiratorisk om man så önskar. Det kan också vara så att Jesus faktiskt sa så som det står utan att lärjungarna förstod vad han menade eller vidden av det. Det finns exempel på Jesusord som är kommenterade med just detta att lärjungarna inte fattade något i samma stund som orden föll. Men i efterhand förstod de.

OK, allt är ditlagt i efterhand! Bra! Och ja, jag tror att i stort sett hela bibeln är en tendentiös skrift. Större förfalskare än den katolska kyrkan får man leta efter. Läs om Den Konstantinska donationen!
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Jihad-Jesus

Public Service 974 27/05 16:31

  Oj så många fel

Sapp 370 27/05 18:51

  Och ett fel av mig...

Sapp 432 27/05 19:08

  Helgon och martyrer

Public Service 961 27/05 21:20Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 11
Web Analytics