Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Om martyrernas 72 jungfrur

14/05 21:54
2 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Jag råkade läsa artikeln "Virgins? What virgins?" av Ibn Warraq (2002), som jag fann så intressant att jag gjort nedanstående översättningsförsök.

* * *


Det anses allmänt att muslimska "martyrer" får rika sensuella belöningar när de når paradiset. En ny studie tyder på att de kan bli besvikna.

I augusti 2001 sände den amerikanska TV-kanalen CBS en intervju med Hamasaktivisten Muhammad Abu Wardeh, som rekryterade terrorister för självmordsbombningar i Israel. Abu Wardeh: "Jag beskrev för martyren hur Gud skulle kompensera honom för att han offrat sitt liv för sitt land. Om du blir en martyr, då kommer Gud att ge dig 70 jungfrur, 70 fruar och evig lycka." Wardeh lurade i själva verket sina rekryter, eftersom martyrers belöning i paradiset var 72 oskulder. Men nu rusar jag iväg...

Sedan den 11 september har vi hört återkommande nyheter om självmordsbombare och deras himmelska belöningar, och muslimskt lärda såväl som västerländska apologeter av islam har upprepat att självmord är förbjudet i islam. Självmord (qatlu nafsi-hi) nämns inte i Koranen men är förbjudet i traditionerna (hadith), dvs. de insamlade ord och gärningar som tillskrivs profeten och kan spåras tillbaka till honom genom ett antal förmodat trovärdiga vittnen. De innehåller det som gjordes i hans närvaro och som han inte förbjöd, och även hans följeslagares auktoritativa ord och gärningar.

Men Hamas talesman använder ordet martyr (shahid) och inte självmordsbombare, eftersom de som spränger sig själva nästan dagligen i Israel och de som dog den 11 september dör i den ädlaste av alla orsaker, jihad, som är ett dominerande religiös plikt, fastställd i Koranen och i traditionerna som en gudomlig institution, utförd i syfte att främja islam. Medan självmord är förbjudet, är martyrskap överallt lovordat, välkommet och påbjudet: "Genom Väsendet i Vars Hand mitt liv finns, älskar jag att jag, om skulle dödas för Allahs skull, då ska återföras till livet och bli dödad igen för hans skull ... "; "Profeten sade:" Ingen som inträder i Paradiset kommer någonsin att vilja återvända till denna värld, även om han erbjöds allt, utom den martyr som vill återvända till denna värld och dödas 10 gånger för den stora heder som har förärats honom. " [Sahih Muslim, kapitel 781, 782, Jihads värde och Martyrskapets förtjänst]

Men hur är det med belöningar i paradiset? Det islamiska paradiset beskrivs med stor sensuell detaljrikedom i Koranen och traditionerna; exempelvis i sura 56 vers 12 -40, sura 55 verserna 54-56 och sura 76 verserna 12-22. Jag ska citera NJ Dawoods berömda översättning av sura 56 verserna 12- 39: "De ska vila på juvelprydda soffor ansikte mot ansikte, och odödliga ungdomar ska vänta på dem med skålar och karaffer och en bägare med det renaste vin (som varken kommer att ge huvudvärk eller ta bort deras förnuft), med frukter av deras egna val och kött av de fåglar som de önskar. Och deras skall vara de mörkögda skönheterna (houris), kyska som gömda pärlor: en belöning för deras gärningar... Vi skapade dessa houris och gjorde dem till jungfrur, kärleksfulla följeslagare för dem som går på den rätta sidan..."

Man bör notera att de flesta översättningar, även de som gjorts av muslimer såsom Abdullah Yusuf Ali, och den brittisk-muslimske Marmaduke Pickthall, översätter det arabiska ordet "abkarun" (plural) som jungfrur, liksom välkända lexikon till exempel det av John Penrice. Jag vill betona detta faktum, eftersom många blyga och generade muslimer hävdar att det handlar om en felöversättning, och att "jungfrurna" bör ersättas av "änglar". I sura 55 verserna 72-74, översätter Dawood det arabiska ordet "hur" som "jungfrur", och sammanhanget klargör att "jungfru" är en lämplig översättning: "Mörkögda jungfrur avskilda i sina tält (Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?) som vare sig man eller djinn förut har rört." Ordet "hur" förekommer fyra gånger i Koranen och brukar översättas som "jungfru med mörka ögon".

Två saker behöver noteras. För det första nämns ingenstans i Koranen det faktiska antal jungfrur som finns tillgängliga i paradiset, och för det andra är de mörkögda tärnorna tillgängliga för alla muslimer, inte bara martyrer. Det är i de islamiska traditionerna som vi finner de 72 oskulderna i himlen som anges nedan: I en hadith (islamisk tradition) insamlad av Al-Tirmidhi (död 892 evt. (efter vår tideräkning) i Boken om Sunan (volym IV, kapitlet om Paradisets kännetecken, såsom det beskrivs av Allahs budbärare [profeten Muhammed], kapitel 21, Om den minsta belöningen för människorna i Paradiset, (hadith 2687). Samma hadith citeras också av Ibn Kathir (död 1373 evt.) i hans kommentarer om Koranen (Tafsir) om sura 55 (Al-Rahman, Den Nådigaste), vers 72: Profeten Muhammed hördes säga: "Den minsta belöning för folket i paradiset är en bostad där det finns 80,000 anställda och 72 fruar, över vilken står en kupol dekorerad med pärlor, akvamarin, och rubin, lika bred som avståndet från Al-Jabiyyah [en förort till Damaskus] till Sana'a [Jemen]."

Moderna försvarare av islam försöker tona ned den uppenbara materialismen och de sexuella konsekvenserna av sådana beskrivningar, men som Encyclopaedia of Islam säger, även ortodoxa muslimska teologer såsom al Ghazali (död 1111 evt.) och Al-Ash'ari (död 935 evt.) har "erkänt förekomsten av sinnliga njutningar i paradiset". De sinnliga njutningarna har beskrivits grafiskt av Al-Suyuti (död 1505), allkonstnär och kommentator av Koranen. Han skrev:.. "Varje gång vi sover med en houri finner vi att hon är oskuld. Dessutom, de utvaldas penis mjukar aldrig. Erektionen är evig; känslan du erfar varje gång du älskar är fullständigt ljuvlig och överjordisk och skulle du uppleva det i denna värld skulle du svimma. Varje utvald [dvs. muslim] kommer att gifta sig med sjuttio [sic] houris, förutom de kvinnor som han gifte sig med på jorden, och alla kommer att ha utsökta vaginor."

En av anledningarna till att Nietzsche hatade kristendomen var att den "gjorde något orent av sexualiteten", medan islam, skulle många hävda, var sexuellt positiv. Man kan inte tänka sig någon av kyrkofäderna skriva extatiskt om himmelsk sex såsom al-Suyuti gjorde, möjligen med undantag av St Augustinus före hans omvändelse. Men att kalla islam sexuellt positiv skulle säkert uppfattas som en förolämpning av alla muslimska kvinnor, för sex ses helt från manlig synvinkel; kvinnors sexualitet är visserligen erkänd, men ses som något skrämmande, något undertryckt, och djävulens verk.

Lärda har länge påpekat att dessa bilder är tydligt tecknade liknelser och måste ha inspirerats av målarkonsten. Muhammed, eller vem som än är ansvarig för beskrivningarna, kan mycket väl ha sett kristna miniatyrer eller mosaiker som representerade paradisets trädgårdar, och har tolkat änglarna ganska bokstavligen som unga män och unga kvinnor. Ytterligare en text med inflytande på liknelserna som finns i Koranen är ett verk av Efraim Syriern [306-373 evt.], Hymner om paradiset, skriven på syriska, en arameiska dialekt och den östra kristendomens språk, och ett semitiskt språk som är nära relaterat till hebreiska och arabiska.

Detta leder naturligtvis till den mest fascinerande bok som någonsin skrivits på Koranens språk, och om dess huvudtes visar sig vara korrekt, förmodligen den viktigaste bok som någonsin skrivits om Koranen. Christoph Luxenbergs bok - Die Syro-Aramaische Lesart des Koran, tillgänglig endast på tyska [English Edition of 2007], kom ut för drygt ett år sedan, men har redan fått ett entusiastiskt mottagande, särskilt bland forskare med kunskaper i flera semitiska språk vid Princeton, Yale, Berlin, Potsdam, Erlangen, Aix-en-Provence, och Oriental Institute i Beirut.

Luxenberg försöker visa att många av Koranens oklarheter försvinner om vi läser vissa ord som syriska och inte arabiska. Vi kan inte här gå in på de tekniska detaljerna i hans metoder, men det ger Luxenberg möjlighet att, troligen till fasa för alla muslimska män som drömmer om sexuell njutning i den muslimska eftervärlden, trolla bort de storögda houris som lovats de troende i surorna 44:54; 52:20, 55:72 och 56:22. Luxenbergs nya analys, stödd av Efraim Syrierns hymner, ger oss "vita russin" av "kristallisk klarhet" snarare än de "storögda" och ständigt villiga oskulderna - "houris". Luxenberg hävdar att sammanhanget tydliggör att det är mat och dryck som erbjuds, och inte obefläckade jungfrur eller houris.

På syriska är ordet "hur" ett feminint adjektiv i plural, som betyder vit, med ordet "russin" underförstått. På samma sätt är de odödliga, pärlliknande ynglingar eller ungdomar i suror såsom 76:19 en felaktig tolkning av ett syrisk uttryck som betyder kylda russin (eller kylda drycker) som de rättfärdiga kommer att få nöjet att smaka, i motsats till de kokande drycker som lovats de otrogna och fördömda.

Eftersom Luxenbergs arbete har publicerats helt nyligen måste vi invänta dess vetenskapliga granskning innan vi kan ge några omdömen. Men om hans analys är korrekt då skulle självmordsbombare, eller snarare presumtiva martyrer, göra klokt i att överge sin dödskult, och i stället koncentrera sig på att få ligga 72 gånger i denna värld, självfallet enbart om de inte skulle föredra kylda eller vita russin, enligt deras smak, i livet efter detta.

14 maj 2015
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Om martyrernas 72 jungfrur

Public Service 6271 14/05 21:54Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 16
Web Analytics