Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Halshuggning förr och nu

15/03 21:13
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Vi ser på nyheterna att halshuggning åter har kommit på modet, särskilt i den muslimska världen, där man idag kan mista huvudet för minsta skitsak. I Saudi-Arabiens huvudstad Riyadh sker de offentliga halshuggningarna på Deera Square, vanligen kallat "Chop-chop square". 2011 halshöggs 26 människor och 2013 minst 79, varav utlänningar utgjorde nästan hälften. Hittills i år har 45 blivit halshuggna i Saudi. I Islamska staten sker de överallt, och i tusental.

På sajten Answering Islam i artikeln Islam och halshuggningar kan vi läsa att det arabiska ordet för hugga är ”qata”, men för skära är ”haz”. Koranen föreskriver således att islams fiender inte ska halshuggas (qata) med ett enda snabbt och smärtfritt slag, utan deras halsar ska skäras (haz) av dem. Följden blir självfallet att offret får plågsammast tänkbara död, medan bödeln och de sadistiska åskådarna kan njuta maximalt.

Koranens avhandlar halshuggning av otrogna på två ställen:

"Minns att er Herre inspirerade änglarna: ”Jag är med er; så hjälp de troende. Jag kommer att sätta skräck i de otrognas hjärtan. Ni får hugga dem över halsen, ni får till och med slå av vartenda fingertopp.” (Sura 8:12)

"Möter ni de otrogna i krig ska ni hugga av deras nackar. Tar ni dem tillfånga, får ni släppa dem eller ta dem som gisslan tills kriget är slut. Om Gud så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller dem som dödas för Guds sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo." (Sura 47:4)


Förr i tiden gick massor av människor hädan genom att mista huvudet. Alla känner vi till Matt 14:6-8 och Mark 6:22-24, där det beskrivs hur Salome, Herodes Antipas' styvdotter, omkring år 30 e.Kr. begär Johannes Döparens huvud på ett fat. Att det finns en kärna av sanning i berättelsen bekräftas av den samtida historikern Josefos.Även Paulus blev halshuggen med svärd, eftersom han var romersk medborgare. Enligt legenden skedde detta år 64 på vägen mot Ostia, just där kyrkan San Paolo alle Tre Fontane (Tre fontäner) nu står. Platsen fick sitt namn för att det sprang fram tre källor på de tre ställen där Paulus huvud studsade efter halshuggningen. De tre källorna var dock kända redan under förkristen tid som Aquae Salviae.Herakles nöjde sig inte med att hugga av ett enda huvud. I ett av sina tolv stordåd dödade han Hydran vid Lerna, som hade sju (ibland nio) huvuden, varav det mellersta var odödligt. Hydrans andedräkt var dessutom förgiftad och för varje huvud som höggs av växte två nya ut. Herakles lyckades dock hugga av alla Hydrans huvuden, även det odödliga, och brände med hjälp av sin brorson Iolaos såren så att inga fler huvuden kunde växa fram. Sedan begravde han det odödliga huvudet under ett stort stenblock.Annars tänker väl alla på kung Ludvig XVI som under den franska revolutionen giljotinerades den 21 januari 1793 på Place de la Révolution, nuvarande Place de la Concorde, i Paris. Men revolutioner äter sina barn, så snart var det dags för Robespierre att själv mista huvudet. Han avrättades den 28 juli 1794 på samma plats och på samma sätt som Ludvig, tillsammans med 108 av sina anhängare. Folk hade tröttnat på halshuggningar...och det har vi väl gjort i hela västerlandet idag. När ska muslimerna tröttna?


Rubrik Medlem Läst av Postat

  Halshuggning förr och nu

Public Service 1328 15/03 21:13Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 16
Web Analytics