Välkommen! Logga in Bli medlem

avancerad

Ger religion ett bättre samhälle?

01/03 14:24
0 votes were received.
All visitors can vote.
Rate this post:Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, hävdar på ”DN Debatt” att religionen inte bidrar till ett bättre samhälle, tvärtemot de stora världsreligionerna som menar att dessa bidrar till att skapa en god, ansvarsfull och medmänsklig etik i samhället. Vilket stämmer? Blir samhället bättre om fler människor är religiösa?

Vi kan faktiskt ge ett säkert svar på frågan, tack vare det världsledande forskningsprojektet World Values Survey (WVS) , som sedan början av 1980-talet regelbundet samlar in data om människors förhållande till religion i ett stort antal länder. I den senaste undersökningen har man ställt frågor till representativa urval av befolkningen i ett hundratal länder - om hur religiös man anser sig vara, hur ofta man deltar i gudstjänster, hur viktig man anser gud(ar) vara i ens liv, om man tror på en gudomlig kraft, om man tror på ett liv efter döden, och om man får tröst och kraft av en religiös tro. Svaren har gett ett ”religions-index” som ett mått på den genomsnittliga religiositeten i respektive land.

Utvecklingsländer som Rwanda, Mali och Ghana men även utvecklade länder som USA, Polen, Mexiko och Jordanien visade sig vara mycket religiösa, medan religiositeten i länder som Kina och Japan samt Sverige, Norge, Frankrike och Danmark var låg.

World Value Study mätte också den etiska och moraliska nivån i länderna, till exempel graden av korruptionen, och hur mycket man litar på sina medmänniskor, vilka båda är mått på den moraliska standarden. Det visade sig att ju mer religiös befolkningen är i ett land, desto högre är i allmänhet korruptionen, och desto mindre anser man att ”folk i allmänhet” är att lita på. Och motsatsen gäller då förstås också - ju mer sekulär befolkningen är, desto lägre är korruptionen och desto mer pålitliga anses människor i allmänhet vara. Därmed kan vi slå fast att religionerna inte håller vad de lovar – samhället får inte en högre etik eller bättre moral ju mer befolkningen utövar religion. Tittar vi på sådant som spädbarnsdödlighet eller förväntad livslängd är bilden densamma - ju mer religion desto sämre blir människornas välfärd.

Ofta invänder man med att desperata människor från svåra levnadsförhållanden oftare vänder sig till religionen - vilket nyligen krossades av undersökningar från USA, där barn som växer upp i sekulära familjer visar sig de vara mer toleranta, mindre rasistiska, mindre nationalistiska och löpte mindre risk att hamna i fängelse än barn från religiösa familjer. Religionen har alltså ingen positiv effekt på etik och moral, ens i ett mycket rikt och välmående land som USA.

Rothstein avslutar med att rekommendera religionen att hålla sig inom den privata sfären, och lämna politiken åt de sekulära krafterna. Själv vill jag lika lite (nästan) leva i ett islamistiskt kalifat som i ett teokratiskt påvedöme. I Sverige förlorade prästerna sina platser i riksdagen 1866, då ståndsriksdagen avskaffades. Låt oss för allt i världen inte återinföra prästväldet oavsett om prästerna är imamer, rabbiner eller kyrkoherdar.

1 mars 2015
Rubrik Medlem Läst av Postat

  Ger religion ett bättre samhälle?

Public Service 1725 01/03 14:24

  Values Change the World - Kulturkartan

Public Service 1428 01/03 17:53

  Trender - Kulturkartan

Public Service 1227 01/03 18:51

  Anna Dahlberg: Värderingarna är nästa stora strid

Public Service 820 24/04 10:55Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in

Användare Online

Gäster: 9
Web Analytics